Så hjemplassen bli slukt av kvikkleire – nå vil han flytte tilbake

Rolf Bjørnar Isaksen mistet sitt barndoms paradis i kvikkleireskredet utenfor Alta i sommer. Hvis alt går som han vil, får han sitt største ønske oppfylt neste år.

Rolf Bjørnar Isaksen på eiendommen på Kråkenes

Rolf Bjørnar Isaksen er tilbake ved huset sitt på Kråknes. Men her kan han ikke bo mer etter skredet.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Han har feiret jul på Kråknes utenfor Alta siden han var guttunge. I år blir det annerledes. 3. juni ble hjemplassen til Rolf Bjørnar Isaksen feid på havet, da et 9000 kubikk stort leirskred løsnet.

I løpet av ettermiddagen ble den lille bygda i Finnmark senter for verdens oppmerksomhet. De dramatiske bildene av landsiden som løsnet vekket oppsikt både blant geologer og verdenspressen.

Raset som var 650 meter langt og 40 meter høyt skylte åtte bygninger på havet. For det meste hytter og fritidshus. Inkludert Isaksens barndomshjem.

Nå er Isaksen, som var eneste fastboende på Kråknes, tilbake på rasstedet. Utrolig nok står hans eget hus tilbake etter naturens herjinger. Men det er ubeboelig.

– Her går det ikke an på bo. Nå skal huset mitt rives. Det er selvsagt vemodig, sier han.

– Akkurat der huset mitt står er det fjellgrunn og trygt. Men huset står på kanten av stupet og hele hagen er borte. Det å skulle bo her går ikke, fordi det vil kreve både ny vei, samt ny infrastruktur knyttet til vann og kloakk, forklarer Isaksen.

Én person er evakuert og brakt i sikkerhet etter jordskredet ved Kråkneset i Alta kommune onsdag ettermiddag. På grunn av stor skredfare har politiet fremdeles ikke kommet inn i området. Foto: Anders Bjordal/NVE

Raset på Kråknes utenfor Alta 3. juni vakte oppsikt over hele verden. Foto: Anders Bjordal/NVE

Søkt om ny tomt

Selv om han må flytte fra huset sitt har han et håp om å få fortsette å bo ute på Kråknes. Håpet knytter seg til en tomt som ligger noen hundre meter unna det gamle huset. På trygg fjellgrunn.

Kommuneplanens arealdel har imidlertid satt av området til LNFR som befatter landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. Alle tiltak som ikke inngår i LNFR-kategorien må derfor behandles som dispensasjon fra kommuneplanen.

– Jeg håper dem som skal behandle dette ser at vi har mistet alt og at de godkjenner søknaden, sier Isaksen.

Før jordskredet var han den eneste fastboende på Kråknes.

Rolf Bjørnar Isaksen på tomten de ønsker å bygge på.

Rolf Bjørnar Isaksen drømmer om å flytte tilbake til Kråknes.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Reindrifta protesterer

Lákkonjárga reinbeitedistrikt ønsker ikke Isakens nye husdrøm velkommen. De mener at bygging i området vil forstyrre reinen, og har levert en innsigelse til Finnmarkseiendommen, som eier grunnen i Finnmark.

Hans Ole Eira i Lakkonjarga reinbeitedistrikt.

Hans Ole Eira i Lakkonjarga reinbeitedistrikt er negativ til at Rolf Bjørnar Isaksen skal få ny tomt på deres beiteområder.

Foto: Privat

Leder for reinbeitedistriktet, Hans Ole Eira, sier at de ikke gjør dette for å være vanskelig.

– Det er ikke for å være jævlig for å si det sånn, men vi kan ikke tillate utbygging i et område som vil berøre vår drift negativt. Vi er klar over at dette vil stille oss i et negativt lys, men det er vi for så vidt vant med fra andre utbyggingssaker, sier han.

Eira mener det nye huset vil medføre større konsekvenser for reinen, enn det som allerede står der.

– Ja, og det er fordi det gamle huset står på et sted der det allerede er bebyggelse. Her er reinen vant til det. Det nye vil stå på et sted hvor det i dag ikke er bebyggelse, sier Eira.

En spesiell sak

Trond Inge Heitmann, virksomhetsleder for byggesaker og oppmåling i Alta kommune, sier at saken skal ut på høring fra kommunen etter nyttår. Han tror det skal mye til for at Isaksen ikke skal få bygge.

– Jeg har aldri i min tid sett en lignende sak, der man har mistet både hus og eiendom. Jeg tror det må tungtveiende grunner til for at vi ikke skal innvilge dette, sier Heitmann.

Reindrifta har normalt sterkt vern?

– I og med at dette ikke er en flyttlei, men et beiteområde, så tror jeg ikke det er nok til å stoppe dette. Det er som sagt en svært spesiell sak, som ikke vil skape presedens dersom vi innvilger dispensasjon, sier Heitmann.

Virksomhetsleder for plan- og byggesaker i Alta kommune, Trond Inge Heitmann, sier at kommune vil strekke seg langt for å imøtekomme Isaksen.

Virksomhetsleder for byggesaker -og oppmåling i Alta kommune, Trond Inge Heitmann, sier kommunen vil strekke seg langt for å imøtekomme Isaksen.

Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Siden barnsben

Rolf Bjørnar Isaksen er snart pensjonist på heltid. Hans største ønske for 2021 er å fortsette å bo ute på Kråknes.

– Jeg har sprunget over disse knausene og fisket i fjæra siden jeg var liten gutt. Det håper jeg å fortsette med, sier han.

Saken skal ut på høring på nyåret. Om Alta kommune får innsigelser i saken, går den videre til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse.