Mistenker ulovlig fiske etter truet fiskeart

Fylkesmannen har fått kjennskap til at det foregår ulovlig fiske etter storørret i Indre Troms.

Ørret

Mistanke om ulovlig fiske etter storørret i Ostuelva i Bardu.

Foto: Arnt Mollan / NRK

Området der det visstnok foregår tyvfiske er Ostuelva i Altavatn i Bardu kommune.

– Storørretbestanden i Ostu er særdeles sårbar. Det er svært alvorlig hvis det stemmer at det fiskes ulovlig her, sier miljøverndirektør Evy Jørgensen hos Fylkesmannen i Troms i ei pressemelding.

Det har siden 2014 vært forbudt å fiske storørret i Ostuelva, og det er også innført andre begrensninger for fiske av ørret som er større enn ett kilo.

Altevatn og Leina

Bilder viser Altevatn i front, Leinavatn i bakgrunn og Ousto som er elveløpet mellom disse to områdene.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Fylkesmannen opplyser at det er brukt et millionbeløp for å bevare og bygge opp igjen bestanden av storørret i området.

– Det er kritisk om folk fisker ulovlig siden det ikke er høstbart overskudd av bestanden. Folk må respektere fiskeforbudet hvis den særegne storørretbestanden skal klare å bygge seg opp, sier seniorrådgiver Kjell-Magne Johnsen hos fylkesmannen.

Statens Naturoppsyn og Fjelltjenesten følger nøye med på aktiviteten i Altevatn og Ostu.