Mistenker laksesykdom i Alta

Mattilsynet undersøker oppdrettsanlegg i Langfjorden.

Oppdrettsanlegg

Mattilsynet undersøker oppdrettsanlegg for ILA-smitte (illustrasjonsbilde)

Foto: Torbjørn Fardal / NRK

Mattilsynet mistenker at det kan være laks smittet av infeksiøs lakseanemi (ILA) i et oppdrettsanlegg i Langfjorden i Alta kommune.

Oppdretteren varslet i går Mattilsynet om mistanke om ILA-smitte. Oppdretters fiskehelsetjeneste har tidligere tatt prøver fra anlegget, og laboratoriefunn tyder på ILA.

– Anlegget ble pålagt restriksjoner den 23. juni med økt overvåking og forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse fra Mattilsynet. Vi vil etter helgen gjennomføre inspeksjon og prøveuttak, opplyser distriktssjef Vibeke Elvenes.