Lover omkamp: – Vanvittig kvotepolitikk

Ordførere langs finnmarkskysten er skuffet over at kvotemeldinga torsdag ble vedtatt. De frykter at fiskeripolitikken Stortinget nå har sagt ja til, vil ramme kystsamfunnene hardt.

"Stopp trålerpampans kvoteran" står det på en brygge i Mehamn, Gamvik.

«Stopp trålerpampans kvoteran» står det på en brygge i Mehamn, Gamvik.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Det er helt klart at det blir omkamp, sier ordfører i Gamvik, Alf Normann Hansen (SV).

Dette begrunner han med at det skal gjennomføres en konsekvensutredning etter at kvotemeldingen ble vedtatt i Stortinget torsdag.

Kvotemeldinga er myndighetenes forslag til nye endringer i regelverket for fiskerinæringa.

Ordføreren er bekymret for hvordan framtida blir.

– Slik som kvotemeldingen blir, får vi større eierkonsentrasjoner i fiskerinæringa. Det blir mer utfordrende for dem som skal kjøpe fisk å forholde seg til større og mektigere aktører, sier Hansen.

Riksrevisjonen leverte den 28. april en rapport som kritiserte fiskeripolitikken. Der kom det frem nettopp det Hansen påpeker – at fiskerrettighetene har havnet på færre hender.

Alf Normann Hansen, ordfører Gamvik (SV)

Alf Normann Hansen (SV) mener kystsamfunnene lider under dagens ordning i fiskerinæringen.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Satser på helårlige arbeidsplasser på land

Bengt Rune Strifeldt i Finnmark Frp mener næringen er godt fornøyd med at kvotemeldingen er vedtatt, og sier at han har fått mange gode tilbakemeldinger etter behandlingen i Stortinget.

– Signalene jeg får fra næringa er at man har kommet til et forlik som næringa kan leve med og er bedre enn det de hadde fryktet og forventet, sier Strifeldt.

Han mener kvotemeldinga i stor grad vil bidra til å styrke rammebetingelsene for industrien.

– For vår del er det å se på muligheten til å se på helårlige landarbeidsplasser i fiskeindustrien og flytte mer av bearbeidingen og verdiskapningen hjem, sier Frp-politikeren.

Bengt Rune Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt (H) sier han har fått gode tilbakemeldinger etter vedtaket.

Foto: Presse

– Slik kan vi ikke ha det

Ann Kristin Kvalsvik er daglig leder ved Johan Kvalsvik AS, som er et fiskebruk i Akkarfjord på Sørøya. Hun mener Stortinget setter søkelyset på feil område innen fiskerinæringa.

– De fokuserer på at fiskerne skal tjene mest mulig, og så skal man ikke se på hva som skjer etter at fisken har kommet på land. Overskuddet i norsk fiskerinæring går til å finansiere en helt vanvittig kvotepolitikk, der pengene går til å betale mest mulig for kvoter, sier hun.

I tillegg mener Kvalsvik kystsamfunnene trenger å få inn fisk hele året slik at det skapes aktivitet og arbeidsplasser på land.

– I dag har vi masse trålere som fører i land et råstoff som ikke kan benyttes av industrien, og det er en katastrofe, sier Kvalsvik.

I Lebesby kommune mener ordfører Sigurd Rafaelsen (Ap) at man burde utredet konsekvensene av Riksrevisjonens rapport før man vedtok kvotemeldingen.

– Jeg tror det viser at man ikke vet helt hva man har gjort. Riksrevisjonen gjorde en ordentlig gjennomgang av hele fiskeripolitikken. Det gjorde ikke regjeringen, sier Rafaelsen.

Han mener framtida til fiskerisamfunnene blir usikker.

– Vi ser at kvotene flyttes ut av kystsamfunnene våre. Det er ikke fiskerne som skal bo og leve her som får nytte av ressursene, og slik kan vi ikke ha det, sier ordføreren.

Sigurd Rafaelsen, ordfører Lebesby kommune (Ap)

Sigurd Rafaelsen (Ap) er redd for fremtiden til kystsamfunnene.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Starten på en lang kamp

Selv etter store protester ble kvotemeldinga vedtatt i Stortinget torsdag 7. mai. Regjeringspartiene og Frp fikk så vidt flertall på de mest omstridte punktene med 45 for og 42 imot.

– Vi har gjort et alvorlig forsøk på å samle alle sammen til å komme til enighet om noen grunnleggende trekk. Den diskusjonen vi har hatt, har vist at det er for stor avstand på enkelte områder til at vi klarer å få enighet om alt, sier Tom Christer Nilsen fra Høyre.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener regjeringen kjørte gjennom en politikk som sørger for at kystsamfunnene videre kommer til å tape.

– Dette er starten på en lang kamp for oss, sier Fylkesnes.

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener siste ord ikke er sagt i fiskeridebatten.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK