Misliker at Stortinget avgjør regionnavn

Fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark misliker at Stortinget til våren skal avgjøre navnet på den nye regionen Troms og Finnmark.

Ragnhild Vassvik Kalstad

– Det blir nok kamp om navnet på regionen, sier fylkesvaraordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik.

Foto: Kenneth Hætta

– Navnet burde det nye regiontinget få bestemme. Dersom vi skal få mer makt og myndighet burde vi selv få bestemte navnet på regionen, sier Vassvik.

Departementet tar sikte på å fremme et lovforslag med navn på de nye fylkene for Stortinget våren 2018. Men mye mer må avgjøres før Troms og Finnmark fylkeskommuner blir slått sammen i 2020, slik Stortinget har vedtatt.

Stortingssalen

Stortingsrepresentanter fra hele landet skal bestemme det nye navnet på det nye, nordligste fylket i Norge. Det er ikke fylkesvaraordfører i Finnmark fornøyd med.

Foto: NRK

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil invitere de 72 fylkestingsrepresentantene i Troms og Finnmark til et felles fylkestingsmøte i Kirkenes i slutten av oktober. Det er ikke avklart om statsråd Jan Tore Sanner kommer til Kirkenes.

Vassvik sier at det viktigste på møtet i Kirkenes blir få bestemme hvordan arbeidet skal legges opp med ei sammenslåing. Men de skal også diskutere hvilket navn de ønsker for den nye fylkeskommunene og antall representanter i det nye fylkestinget.

– Vi i Finnmark har i fylkestinget vedtatt at navnet på en felles region bør være Finnmark av historiske årsaker. Jeg vil nok tro at Troms ikke vil gi slipp på navnet Troms. Derfor blir det nok en kamp om navnet, sier fylkesvaraordføreren.

Håper på godt samarbeid

Willy Ørnebakk

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Troms håper på godt samarbeidsklima når de 72 fylkestingsrepresentantene for Troms og Finnmark skal bli enige om hvordan det nye fylket skal organiseres.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

En viktig debatt blir hvordan en ny fylkeskommune skal organiseres. I de to fylkeskommunene er det knapt 3000 ansatte. De fleste jobber i den videregående skolen og i tannhelsetjenesten.

– Jeg tror ikke det blir gjort noe vedtak om dette på møtet i Kirkenes. Dette spørsmålet må vi bruke mer tid på, sier Vassvik.

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Troms sier det vil være avgjørende å få en god prosess i det videre arbeidet.

– Vi må forsøke å finne fornuftige løsninger som ivaretar hensynet til begge fylker. Finnmark krever at Vadsø skal være hovedsete. Troms krever at Tromsø skal være administrasjonssted. Jeg mener at når fylkesmannen i de to fylkene skal ha hovedsete i Vadsø, er det naturlig at hovedadministrasjonen for fylkeskommunen blir i Tromsø, sier Ørnebakk.

– Men dette skal vi diskutere nøye, sier han.

Omkamp i Stortinget?

Men om det blir sammenslåing, er ikke helt garantert enda. Etter valget har motstanden mot tvangssammenslåing økt på Stortinget, og et flertall i Finnmark har hele tiden vært mot sammenslåing med Troms.

– Nå skal det pågå sonderinger for å se om vedtaket kan gjøres om, opplyser Vassvik.