Ministeren vil ikke slå sammen universitetene i nord

– Omkampenes tid er nå forbi, sier UiT-rektor Anne Husebekk.

Sturkturreform

Utdanningsministeren vil samle ressursene på færre, men sterkere universiteter og høyskoler i alle regioner.

14 universiteter og høyskoler skal bli til 5, og flere andre sammenslåinger er til utredning, fortalte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da han onsdag la fram ny strukturreform for høyere utdanning.

Han sier ytterligere ni sammenslåinger er under utredning, der fem statlige institusjoner kan bli til to og fire private institusjoner kan bli til én.

Følgende fem sammenslåinger omtales i meldingen:

  • Høgskolen i Buskerud og Vestfold + Høgskolen i Telemark
  • Høgskolen Stord/Haugesund + Universitetet i Stavanger
  • Høgskolen i Gjøvik + Høgskolen i Sør-Trøndelag + Høgskolen i Ålesund + Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Høgskolen i Harstad + Høgskolen i Narvik + Universitetet i Tromsø–Norges arktiske universitet
  • Høgskolen i Nesna + Universitetet i Nordland + tentativt Høgskolen i Nord-Trøndelag

For 13 ytterligere institusjoner skal fremtiden avklares på grunnlag av nye og skjerpede kvalitetskriterier, fortalte statsråden.

Det betyr at utdanningsministeren ikke ser for seg at UIT og Universitetet i Nordland skal slås sammen.

– Jeg oppfatter at kunnskapsministeren gir liten mulighet for omkamper fremover. Omkampenes tid er forbi, sier rektor ved UiT, Anne Husebekk til NRK.

Utdanningsministeren har tidligere vært tydelig på at han vil åpne for tvangssammenslåinger for å sikre større og mer robuste fagmiljøer. Fordi så mange institusjoner har tatt initiativ til sammenslåinger på egen hånd, er det ikke nødvendig i første omgang, sier Isaksen.

Reformen innebærer skjerpede krav for å få tilby master- og doktorgradsutdanninger fremover. Departementet opphever også dagens «frys» for høyskoler som ønsker å bli universiteter, men innfører nye og strengere krav for høyskolene som vil ta «steget opp».