Ministeren ser etter hasteløsning – vil opprette redningshelikopter i Troms

Seks private aktører kjemper om å få dekke «beredskapshullet» i Nord-Norge.

To Bell-helikopter

Tall fra Luftforsvaret viser at Bell-helikoptrene på Bardufoss hadde 87 oppdrag for det sivile samfunnet i fjor. På Rygge var det kun ett sivilt oppdrag i samme periode.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi synes det er viktig at det er en god beredskap i hele landet og er enige i at der er en liten skygge mellom Banak og Bodø. Det er store distanser, og vi vil forberede oss på det som kan skje med tanke på økt aktivitet både til havs og til land.

Per-Willy Amundsen og Ingvil Smines Tybring Gjedde

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen.

Det sier samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring Gjedde.

Regjeringen har derfor bedt om tilbud fra markedet. Seks private aktører har meldt sin interesse og kan stille med et redningshelikopter med heis med base på Bardufoss.

Departementet vurderer nå tilbudene, og vil legge frem et forslag for politikerne i løpet av juni.

– Helikopteret må ha samme kapasitet som de nåværende redningshelikoptrene. På sikt ser vi etter en annen løsning, men vi tenker at det er viktig å komme fort på plass, sier Ingvild Smines Tybring Gjedde.

Leteaksjon, Tamokdalen

Et av Forsvarets Bell-helikoptre, her i aksjon under redningsoperasjonen i Tamokdalen i Troms i januar. I løpet av året flyttes seks av ni Bell-helikoptre fra Bardufoss til Rygge i Østfold.

Foto: Inghild Eriksen/NRK

– Et stort hull i kartet

Både politi, tillitsvalgte i Forsvaret og politikere har tidligere slått alarm om helikopterberedskapen i Nord-Norge.

Troms er blant annet fylket med flest skredulykker og ulykker til havs.

Elisabeth Aspaker

Fylkesmann i Troms Elisabeth Aspaker.

Foto: Andrea Øien Sæverud / NPK

– Det er et stort hull i kartet. Skredulykken i Tamokdalen er et nytt eksempel på hvor viktig det er å ha helikopter tilgjengelig, sa fylkesmann i Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker etter skredulykken i januar.

NRK har også tidligere gått gjennom den statlige helikopterkapasiteten når alle nye bestilte maskiner er faset inn.

Landsdelen med flest oppdrag tappes for helikoptre når Forsvarets Bell-helikoptre hentes sørover for godt.

Når politiet, fregattene, Kystvakta og 330-skvadronen får nye redningshelikoptre, og vi tar med ambulansehelikoptrene, blir det 18 helikoptre igjen i Nord-Norge, og 41 i Sør-Norge.

– Helikopterberedskapen i Nord-Norge hadde kommet til kort, gjentok Aspaker etter å ha fulgt dramaet etter at Cruiseskipet «Viking Sky» fikk trøbbel utenfor kysten av Møre.

Aspaker har, i likhet med flere, derfor tatt til orde for at det snarest mulig kommer på plass en redningshelikopterbase i Troms. I dag er det kun baser på Banak og i Bodø.

Også stabsjef i Troms politidistrikt Morten Pettersen er fornøyd med utviklingen rundt helikoptersituasjonen.

– Dette vil heve beredskapen i fylket betraktelig. I tillegg vil vi kunne komme oss raskere ut når det er behov for innsats, sier han.

– Har ikke tid til å vente på ny helikopterbase

– Vi skal så raskt som mulig få på plass en redningshelikopterfunksjon på Bardufoss. Det har det vært behov for lenge, sier stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Troms, Per-Willy Amundsen.

Han sier den midlertidige løsningen, der en privat leverandør i en overgangsperiode leverer redningshelikoptertjenester, allerede kan være på plass 1. januar 2020.

– Når vil det komme en beslutning om hvorvidt det blir en permanent redningshelikopterbase i Troms?

– Det ligger noe frem i tid, men vi ønsker jo en permanent base. Fremskrittspartiet har hele tiden ønsket å etablere en redningshelikopterbase nummer syv i Troms, mot dagens seks baser, sier Amundsen.

Et eksisterende miljø, og en infrastruktur som kan ta imot et privatdrevet redningshelikopter, brukes av Amundsen som argumenter for at helikopteret bør stasjoneres på Bardufoss – frem til avgjørelsen om en eventuell ny redningsbase i Troms er tatt.

– Det tar tid å få på plass en ny redningshelikopterbase, men vi har ikke tid til å vente, sier Amundsen.