Mindre vold i «Norges farligste by»

Hammerfest tronet øverst på listen over Norges farligste byer på midten av 2000-tallet. Nå går voldssakene drastisk ned i snøhvitbyen.

Mørketid

Hammerfest har hatt en nedgang i antall voldssaker første halvår i år.

Foto: Kjell Johansen

Antall voldssaker i Hammerfest har gått ned med 36% første halvår i år, sammelignet med samme periode i fjor.

– Dette er veldig positivt, sier politimester i Vestfinnmark politidistrikt, Geir Ove Heir.

– Hammerfest har jo vært forbundet med høy voldsstatistikk, så det at voldssakene nå har gått såpass mye ned er en svært positiv utvikling, sier Heir.

Norges farligste by

En voldskultur, et oversiktlig festmiljø og rusproblemer ble oppgitt som noen av årsakene til at Hammerfest lenge tronet øverst på listen over Norges farligste byer.

Det resulterte i store oppslag i riksavisene, og et stempel som «voldsby».

Fest og fyll

Et uoversiktlig festmiljø ble pekt på som en av åraskene til at Hammerfest hadde flere voldepisoder per innbygger enn landsgjennomsnittet.

Foto: Sara Johannessen / Scanpix

Fokus på voldsmiljøene

Politimester Heir forteller at politiet har hatt økt fokus på å få bukt med volden.

– Vi har blitt mer aktive på de tidspunktene vi vet det er mye vold. Vi har blant annet hatt økt beredskap på natten i helgene.

– I tillegg har også 18-åringene nå et tilbud i sentrum av Hammerfest. Og dermed har det blitt mindre alenehjemmefester, sier Heir.

Også andre store lensmannsdistrikt i Vestfinnmark har færre voldssaker i første halvår i år. I Nordkapp har voldssakene gått med med hele 60 %, mens Alta har hatt 13% færre voldssaker enn på samme tid i fjor.

Voldstatistikk 2010, Vestfinnmark politidistrikt

Lensmannsdistrikt

Antall 2009

Antall  2010

Differanse i %

Alta

90

78

-13,3%

Hammerfest

90

58

-35,6%

Nordkapp

10

4

-60%

Kautokeino

15

13

-13,3%

Her er et utdrag av kriminalstatistikken:

Store narkotikasaker

Selv om det har vært en generell nedgang i antall narkotikasaker i Vestfinnmark i første halvår, har det vært flere store beslag.

– Når det gjelder alvorlige narkotikaforhold er det snakk om 10 saker med store beslag, sier politimester Geir Ove Heir.

– I to av sakene er 6-7 personer pågrepet, og det er snakk om betydelige funn i Finnmarkssammenheng, sier Heir.

Flere tyverier

Politidistriktet har en total nedgang på 10,5 % på forbrytelser i første halvår i år.

Mens det har vært en nedgang på narkotikasaker og voldssaker, har det vært en jevn økning på vinningsforbrytelser.

– Vi har hatt en liten økning på vinningskriminalitet, men det er også en trend man ser over hele landet, sier Heir.