Mindre underskudd i Hurtigruten

Hurtigruten ASA gikk med et tap i 2009 på 28 millioner kroner. Det er en kraftig forbedring fra året før, da underskuddet var 686 millioner kroner.

Det går fram av resultatene for fjerde kvartal i 2009, og foreløpig årsresultat, som ble lagt fram klokken åtte.

Administrerende direktør Olav Fjell i Hurtigruten sier han er fornøyd med resultatet.