– Regjeringen følger ikke opp politikken sin

Adminstrerende direktør i Nor Lines mener regjeringen ikke følger opp eget uttalte ønske om mer transport til sjøs.

Tromsø

Administrerende direktør i Norlines mener regjeringen ikke følger opp egen politikk når de har varslet at transportsektoren vil få full arbeidsgiveravgift. – Vi mener at regjeringen faktisk kan sikre at denne typen stimulering fortsatt videreføres. For oss som opererer både på vei og sjø er vi ute etter at de innfører stimuleringstiltak slik at lasten skal finne veien til sjøs, sier Borge.

Foto: Robert Greiner / NRK

– På den ene siden uttrykker politikerne at de ønsker gods fra vei til sjø. Men stimuleringen for å få dette til i praksis er ikke der.

Det sier administrerende direktør i Nor Lines, Tor Arne Borge, og mener regjeringen ikke utnytter mulighetene godt nok når de har varslet at transportsektoren vil få full arbeidsgiveravgift.

NHO mener transportsektoren fortsatt kan få differensiert arbeidsgiveravgift i Nord-Norge, etter å ha gransket EU-direktivet.

Men regjeringen vil øke arbeidsgiveravgifta i nord, og vil ta aktører innenfor transport-, finans, - og energisektoren.

Det mener administrerende direktør i Norlines er ensbetydende med at regjeringen ikke følger opp sitt eget uttalte ønske om mer transport til sjøs

Flaumfaste vogntog.

Dersom den nye ordningen blir innført må aktørene i de tre sektorene betale en arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent. Samtidig betaler store deler av Midt-Troms og Nord-Troms og Nordland en arbeidsgiveravgift på 5,1 prosent. Direktøren i Norlines mener det vil føre til mer transport på veiene.

Foto: Øyvind Lunden

– Slik det er nå følger ikke regjeringen opp politikken sin, sier Borge.

Borge mener man må bruke åpninger i EU-direktivet til å la transportbransjen beholde den differensierte arbeidsgiveravgiften, og han frykter konsekvensene og mer godstransport på veiene.

Han mener det vil gjøre det dyrere å drive godstransport, og vanskelig for mange av de små skipsekspedisjonene langs kysten å opprette virksomheten.

– Vi mener at regjeringen faktisk kan sikre at denne typen stimulering fortsatt videreføres. For oss som opererer både på vei og sjø er vi ute etter at de innfører stimuleringstiltak slik at lasten skal finne veien til sjøs, sier Borge.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Sveinung Åsali gir deg ukens siste Nordnytt

Sveinung Åsali gir deg ukens siste Nordnytt