Hopp til innhold

Klimaforskere hedret med millionpris

Klimaobservatorium på Varangerhalvøya og et overvåkingssystem på Svalbard er neste skritt for de to forskerne som ble hedret av Forskningsrådet i går.

Rolf Ims og Nigel Yoccoz

Forskerne Rolf Anker Ims og Nigel Gilles Yoccoz (UiT) har bevist sammenhengen mellom klima og dramatiske endringer i arktisk natur. I går mottok de Forskningsrådets pris for fremragende forskning og en million kroner til videre forskning.

Foto: Rolf Anker Ims / Privat

– Det er stas å motta pris, men beste med en slik anerkjennelse er at forskningen vår får oppmerksomhet, forteller Rolf Anker Ims, som er ansatt ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø.

Sammen med kollega Nigel Gilles Yoccoz har Ims i tolv år dokumentert og forsket på hvordan klimaendringer påvirker naturen på Varangerhalvøya i Finnmark.

Ims og Yoccoz er blant Norges mest siterte forskere og i går mottok de pris for å ha bidratt med internasjonalt banebrytende kunnskap om grunnleggende økologiske prosesser.

Deres forskning har gitt oss en mye bedre forståelse av hvordan endringer i vinterklimaet påvirker dyr og planter i nord, står det i juryens begrunnelse.

Klimautsatt

Ims og Yoccoz har i årevis forsket på hvordan endringer i vinterklimaet i Arktis påvirker dyr og planter. Både fjellrev og snøugla som livnærer seg av lemen er klimautsatt.

Foto: Rolf Anker Ims / PRIVAT

Skogen dør

Som i det meste av forskning finnes det usikkerhetsmomenter, men enkelte ting har Ims og Yoccoz bevist. Utbruddene av lauvmakk i nord skyldes blant annet en sørlig art (liten høstmåler) som har vandret inn som følge av at vårer og somre blir varmere. Utbruddene har blitt mer varige og resulterer i at skogbunnen i landets arktiske skog endrer seg totalt. Det gjør at skogen dør.

Samtidig har vintrene blitt mer ustabile. Snøforholdene har endret seg og lemenårene kommer både sjeldnere og svakere i nordområdene. Smågnagerne er nøkkelartene i økosystemene. At de uteblir får konsekvenser.

– Fremtiden er usikker, men at finnmarksnaturen kommer til å gjennomgå dramatiske endringer er helt klart. Derfor er det nødvendig å være til stede for å forklare allmenheten hva som er grunnen til at endringene finner sted, fastslår Ims.

Liten høstmåler

Liten høstmåler er sørlig art som som nå trives godt i nord på grunn av varmere klima. Den er med på å endre økosystemet i den arktiske skogen.

Foto: Rolf Anker Ims / PRIVAT

Observatorium i Arktis

Arbeidet til Yoccoz og Ims kulminerer nå i opprettelsen av et klimaobservatorium på Varangerhalvøya og et overvåkingssystem på Svalbard. Her skal de lede overvåkningen av hvordan klimaendringene påvirker naturverdiene i Arktis.

Dette er et langtidsprosjekt med tidsramme utover de normale forskningsprosjektene, men forskerne har ikke tenkt å etterlate et stort fotavtrykk.

Øverst i Torvhaugdalen

Her på Varangerhalvøya blir det klimaobservatorium.

Foto: Rolf Anker Ims / PRIVAT

– En del instrumenter og ganske avanserte værstasjoner skal ut. Vi skal kanskje bygge mindre hytter på fjellet hvor forskerne kan være mens de gjør feltarbeidet sitt, men vi vil egentlig ikke at forskningen vår skal synes så mye, sier Ims.

Observatoriet har vært planlagt i mange år for å få en større kontinuitet og intensitet i forskningen på klimaendringer på Varangerhalvøya. Varanger i Finnmark ble valgt fordi området defineres som arktisk med en tregrense som går helt ned i fjæra grunnet middeltemperaturer på rundt ti grader på sommeren. Slike forhold gir ikke skog, men tundra.

Lær mer om klimaendringer.

Siste fra Troms og Finnmark