15,5 millioner til vindkraft i Finnmark

Vindkraftprosjekter i Finnmark, Trøndelag og på Sørlandet får støtte på tilsammen 630 millioner kroner.

Vindmøllepark

Havøygavlen vindkraftverk i Måsøy kommune får støtte. Illustrasjonsfoto.

Foto: Kjell Herskedal, Herskedal, Kjell, Kjell Herskedal / Scanpix

Enova har nå besluttet å tildele støtte vindkraftprosjektet Havøygavlen vindkraftverk i Måsøy kommune i Vest-Finnmark.

Prosjekter på Lista og Ytre Vikna er også tildelt støtte. Anleggene har en samlet årsproduksjon på om lag 325 GWh. Dette tilsvarer årsforbruket til over 16000 husstander.

Statsforetaket Enova - eid av Olje- og energidepartementet - er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.

– Økt fornybar energiproduksjon er viktig for regjeringen, fordi det bedrer forsyningssikkerheten, og er et bidrag til å løse klimautfordringen. Vinterens erfaringer med svingende strømpriser viser at Regjeringen gjør rett i å satse på mer kraftproduksjon. Det er positivt at kostnadene for vindkraft er på vei ned. I denne tildelingen ser vi at vi får mer vindkraft for pengene enn tidligere sier statssekretær i Olje- og energidepartementet Robin Kåss (AP).

– Muligheter for vekst


Stortingsrepresentant Ingalill Olsen mener det vil bli mer vindkraft Finnmark i framtiden.

– Finnmark har et enormt potensiale for å kunne produsere mer vindkraft. Jo mer som kan produseres lokalt, jo mindre avhengig blir vi av import av forurensende kraft fra utlandet, heter det i en pressemelding fra Enova.

Det er Statoil ASA som har søkt om støtte til vindkraftprosjektet Havøygavlen vindkraftverk i Måsøy kommune i Vest-Finnmark.

Prosjektet blir støttet med 15,5 millioner kroner. Prosjektene i Trøndelag og på Sørlandet blir støttet med henholdsvis 228 millioner kroner og 388 millioner kroner.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.