Millioner til kvensk språk og kultur

Regjeringa gir tre millioner kroner i støtte for å redde språket og kulturen, men kvenene mener at dette ikke er nok.

Markedsplassen Skibotn

Markedet i Skibotn har eksistert i hundrevis av år, noen av husene er bevart og er i dag museum og forteller om den kvenske historien.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Vi gir derfor støtte til en rekke prosjekter som revitaliserer kvensk språk, tar vare på kulturtradisjoner og formidler kvensk/norskfinsk kultur til offentligheten, sier statssekretær Anne Karin Olli i Kommunaldepartementet

– Behov for å en større satsing

Hilja Huru er leder av Norske kveners forbund, Hilja Huru sier til NRK at hun er glad for støtten som blir gitt.

– Men pengebeløpet er ikke tilstrekkelig for å redde språket. Vi er behov for en større satsing, sier hun.

Kvenske er et truet minoritetsspråket. Det er nært beslektet med finsk. Ingen vet nøyaktig hvor mange som snakker kvensk, men for noen år siden ble det i en rapport anslått at mellom seks og ti tusen personer som snakker språket.

Fordeles på flere

Ifølge departementet vil det bli gitt 650 000 kroner i driftsstøtte til Storfjord språksenter og samme beløp til Halti kvenkultursenter, og 700 000 kroner i ekstra driftsstøtte til den kvenske avisen Ruijan Kaiku.

Siivet AS har fått støtte til en rekke av sine filmproduksjoner de siste årene. Siivets filmer er gode formidlere av den kvenske/norsk-finske kulturen, flere av filmene er vist på NRK og når dermed ut til et bredt publikum. I år får Siivet støtte til en animasjonsfilm for barn og til dokumentarfilmen Fra Grand til Köykiniemi – en film som viser to kvenske brødres ulike livsvalg.

Lighthouse Production får støtte til å lage dokumentarfilmen Det hemmelige språket. Filmen vil ta for seg kvensk historie, følgene av at kvenene ble fratatt sitt språk og hva dette har hatt å si for identitet og selvfølelse. Filmen er planlagt vist på TV og vil i tillegg kunne lastes ned på nett.

I tillegg får Halti kvenkultursenter støtte til en videoinstallasjon om kvensk språk og kultur i Nord-Troms og til å arrangere både ungdoms- og familieleire. Varanger museum i Vadsø får støtte til utstillingsprosjektet Varangerhus – det mangfoldige huset.

Det blir også gitt støtte til språkkurs, utgivelse av tidsskrifter og til barnebøker på kvensk.

Nyheter fra Troms og Finnmark