Feil rapportering av lakselus - fikk millionbot

Grieg Seafood i Finnmark har fått en bot på 2,3 millioner kroner, blant annet for å ha rapportert uriktig om omfanget av lakselus. Økokrim ser svært alvorlig på saken.

Lakselus Grieg Seafood - Steinviknes
Foto: Eric Henrichsen/Mattilsynet

Millionboten gjelder flere straffbare forhold. Økokrim mener det mest alvorlige er at selskapet har gitt Mattilsynet uriktige rapporter om telling av lakselus og om størrelsen på merdeposene som fiskene går i.

– Det er svært alvorlig fordi det undergraver hele kontrollsystemet og dermed kvaliteten i oppdrettsnæringen, sier statsadvokat Aud Slettemoen i Økokrim.

Økokrim er bekymret

Det var i perioden 2008 til 2011 Økokrim mener selskapet bevisst rapporterte inn gale opplysninger til Mattilsynet. Selskapet telte og journalførte ikke forekomsten av lakselus ved flere av sine anlegg. De rapportene som da ble sendt inn til Mattilsynet var basert på antakelser og ikke reelle tall.

Ifølge Slettemoen er det første gang man har en så omfattende sak knyttet til feilrapportering.

– Vi er bekymret for at vi ser en tendens hvor det er flere saker av denne typen og det er viktig at oppdrettsnæringen tar dette på alvor, sier statsadvokaten.

Største boten som er gitt

Grieg Seafood i Finnmark har vedtatt forelegget på 2,3 millioner kroner, som er den største boten som er gitt for denne type forhold.

Konsernsjef i Grieg Seafood, Morten Vike, benekter at det har vært en bevisst og systematisk feilrapportering. Han sier også at de aldri har hatt høyere lakselusnivå enn det som er tillatt.

Selskapet har vedtatt boten fordi det ville vært svært ressurskrevende og kostbart å ta det til retten.

Det er også tatt ut tiltale mot en av de ansatte i selskapet for feilinformasjon til Mattilsynet. Denne tiltalen er mindre omfattende enn de forholdene selskapet har fått bot for.