Miljøvernfondet har delt ut 110 millioner kroner på ti år

Denne uken har Svalbard miljøvernfond jubileum. Gjennom ti år har fondet delt ut 110 millioner kroner til ulike formål for å bevare miljøet.

Deler av muren på en spekkovn i Sallyhamna har rast ut

Gjennom ti år har miljøfondet delt ut midler til ulike miljøprosjekt på øygruppen.

Foto: ELIN ROSE MYRVOLL / NIKU

– Vi har tenkt å vise for innbyggerne i Longyearbyen og for andre besøkende, hva fondet har klart å utrette i disse ti årene, sier styreleder i fondet og tidligere sysselmann Morten Ruud.

Gjennom foredrag og utstillinger håper han å gi et innblikk i hva fondet har betydd for miljøet på Svalbard.

– Vi starter markeringen på tirsdag, da har vi invitert innbyggerne i Longyearbyen til en ryddedag. Så avslutter vi dette med en grillfest i sjøområdet. Onsdag og torsdag kjører vi foredragsserier og en del utstillinger på kulturhuset, sier Ruud.

Har delt ut 110 millioner kroner

I ti år har besøkende til øygruppen betalt en ekstra miljøavgift på 150 kroner per tur. Denne er innbakt i flybilletten, så den merkes heller lite for de reisende.

I løpet av ti års drift har dette resultert i 110 millioner kroner som har blitt delt ut til ulike miljøvernformål på øygruppa.

– Vi har blant annet klart å ta vare på en del viktige kulturminner både i Longyearbyen og i Ny Ålesund. Ellers ville nok disse forfalt langsomt og blitt ødelagt, sier Ruud.

Han nevner flere prosjekter som fondet har støttet.

– Blant annet lokomotivet i Ny Ålesund som måtte ha en skikkelig opprustning, vi har sikret mange av taubanebukkene i Longyearbyen for ettertiden. Vi har gitt Store Norske støtte til å restaurere og opprette et gruvemuseum i gruve 3, bare for å nevne noe.

Ikke snakk om å øke avgiften

Totalt har 500 ulike miljøprosjekter fått støtte av fondet opp gjennom årene.

– Forslaget om fondet kom i forbindelse med miljøloven for Svalbard som ble vedtatt i 2001. Nå gir det årlige inntekter på 18–19 millioner kroner som brukes til årlige tiltak, sier Ruud.

Han sier at han ikke ser noe behov for å øke miljøavgiften.

– Vi får inn såpass mye penger at det klarer seg med det, sier Ruud.

Og pågangen er også stor for å få midler fra fondet. To ganger årlig deles det ut midler til forskning og andre miljøtiltak.

– Vi får inn søknader for dobbelt så mye som det vi deler ut. Men der vil jeg si at styret har en nøktern og grundig gjennomgang av søknadene, og vi deler ikke ut penger uten at vi vet at dette er fornuftig anvendte midler.

Nyheter fra Troms og Finnmark