Hopp til innhold

Aksjonister ville slå opp lavvo i Hamburg – så trakk det tyske selskapet seg fra milliardavtalen

En tysk miljøorganisasjon skulle aksjonere utenfor Aurubis lokaler i Hamburg. Men før aksjonistene rakk å komme på plass, trakk selskapet seg fra avtalen med gruveselskapet Nussir i Finnmark.

Sandra Márjá West fra NSR protesterer mot gruveplanene i Repparfjorden i Finnmark.

Sandra Márjá West fra Norske Samers Riksforbund (NSR), skulle vært med til Tyskland og bidratt i demonstrasjonen.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Det er den tyske miljøorganisasjonen Uturn som bekrefter at det var planlagt en aksjon utenfor Aurubis lokaler i Hamburg 3. september.

Men før aksjonistene rakk å gjennomføre protesten, trakk altså selskapet seg fra milliardavtalen med gruveselskapet Nussir ASA i går.

– Det var en planlagt aksjon og vi hadde søkt om tillatelse til å stå utenfor lokalene deres. Men om dette har påvirket dem til å si opp avtalen med Nussir, det vet jeg ikke, sier Jonas Lauschke, i den tyske miljøorganisasjonen Uturn.

Protestleir mot gruveplaner i Repparfjord, Finnmark.

Protestleir mot gruveplaner i Repparfjord i Finnmark tiltrekker seg unge fra hele Norge.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Skulle reise lavvo

Lauschke har nylig vært i Repparfjorden for å høste erfaringer fra sine meningsfeller i norske miljøorganisasjoner. Han forteller at de hadde planer om å slå opp en samisk lavvo utenfor selskapets lokaler midt i Hamburg.

– Vi tenker at det ville være virkningsfullt. Mange tyskere reiser på ferie til Nord-Norge og de kjenner den samiske kulturen, sier Lauschke og fortsetter:

Dersom de skjønner at Aurubis vil være med på å ødelegge for den norske urbefolkningen, tror jeg ikke de vil like det.

Aurubis hadde signert en tiårskontrakt med Nussir til en verdi på 10 milliarder. Den største norske kobberkontrakten noensinne. Men den er altså nå gått i vasken.

Selskapet selv begrunner dette med flere forhold. Herunder at det har tatt for lang tid til utvinning kan skje, men og sosiale og miljømessige hensyn er vektlagt.

Michael Hellemann, Senior Vice President Commercial i Aurubis

Michael Hellemann, direktør i tyske Aurubis, har sagt opp kontrakten med Nussir.

Foto: Aurubis

I pressemeldingen fra selskapet heter det blant annet:

«We can only be successful in the future if we continue spreading an understanding of sustainability in all areas and activities of the company.»

Angela Seidler, nestleder i Aurubis, skriver i en e-post til NRK, at de ikke har fått informasjon om den planlagte demonstrasjonen.

Hun sier at selv om gruva er svært interessant for dem, med tanke på at det er den første gruva som skal ha nullutslipp av co₂, så er deres avgjørelse om å trekke seg ut basert på sosiale aspekt ved prosjektet.

Løpet er ikke kjørt for Nussir

Gruvedirektør Øystein Rushfeldt nedtoner dramatikken og sier at han ikke er redd for å få nye kjøpere til kobberet han planlegger å utvinne i Repparfjorden i Finnmark.

Han får støtte fra Sara Midtgaard, makroøkonom i Prognosesenteret AS. Hun mener etterspørselen etter kobber bare vil øke og at prisen vil gå opp. Dette ikke minst grunnet det grønne skiftet, der man trenger kobber til produksjon av blant annet elbiler og vindmøller.

– Selv om de har mistet en stor kontrakt, er nok løpet mest sannsynlig ikke kjørt, sier hun.

Om dette er en stor seier for miljøvernerne stiller hun seg tvilende til.

– I lokalt perspektiv kan det ha positive effekter. Globalt er det ikke de store effektene. Da må vi se på Chile, Mexico og de andre store kobberprodusentene, sier Midtgaard.

Ville demonstrere i Tyskland

Sandra Márjá West fra Norske Samers Riksforbund (NSR), skulle vært med til Tyskland og bidratt i demonstrasjonen.

I 12. time slapp hun flyreisen, da selskapet brøt avtalen.

Sandra Márjá West fra NSR protesterer mot gruveplanene i Repparfjorden i Finnmark.

Sandra Márjá West fra Norske Samers Riksforbund (NSR) har jobbet med Nussir-saken lenge.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Politikeren mener ikke det er unaturlig at hun som folkevalgt deltar direkte i aksjoner.

– Sametinget har gjort et vedtak i denne saken og jeg har selv vært med å jobbe det frem og stemt imot. Dette har Stortinget oversett og de har ikke tatt Sametingets mening til følge. Det har heller ikke næringsdepartementet gjort, sier West.

Hun mener et folkevalgt organ skal gjøre klart for omverden hva deres mening er.

– Hvis det er en annen mening enn det politikerne på Stortinget har, så ser ikke jeg grunn til at vi skal la det være, sier NSR-politikeren.

Mer skadelige prosjekt?

Nestleder i Natur og Ungdom, Lea Justine Nesheim, tror ikke Øystein Rushfeldt er så rolig som han fremstår i media.

Hun tror nemlig at andre investorer vil kvie seg for å få miljøsmuss på vingene i en verden der «alle» er opptatt av klimaet.

– Jeg er glad for at Aurubis har avslørt grønnvaskinga til Nussir og jeg tror dette er et viktig signal til andre investorer, men og til regjeringa om at det ikke er for sent å snu, sier Nesheim.

Lea Justine Nesheim, nestleder i Natur og ungdom.

Lea Justine Nesheim, nestleder i Natur og Ungdom, har fått vind i seilene etter at milliardkontrakten gikk i vasken for Nussir.

Foto: Theis Roksvåg Pedersen / NRK

– Dere er ikke redde for at dere nå skyver kobberkjøpere av gårde til langt mer skadelige gruver, der mediefokuset ikke er til stede?

– Vi kan ikke la være å avsløre skitne prosjekter fordi det finnes andre skitne prosjekter, sier nestlederen i Natur og Ungdom.

Hun holder fast på at så lenge det ikke går an å utvinne kobber på en etisk og miljøvennlig måte, så må forbruket av kobber ned.

– Vi har full tro på at vi kan møte etterspørselen på andre måter. Gjennom sirkulærøkonomi, og ved å begrense antall engangsprodukter som bruker mineraler, låne mer, dele mer, reparere mer og få mer transport over på skinner, sier hun.

Nils M. Utsi

Nils Mikkelsen Utsi i reinbeitedistrikt 22, Fiettar, har vært imot å få gruva i deres reinbeiteområde.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Nils Mikkelsen Utsi i reinbeitedistrikt 22, Fiettar, er imot å få gruva i deres reinbeiteområde. Distriktet mener Nussir bryter ILO-konvensjonen og har anmeldt gruveselskapet.

Utsi jubler over at Nussir har mistet storkontrakten med det tyske selskapet.

Det var uten tvil, en stor lettelse at Aurubis har trukket seg fra Nussir prosjektet. Det gir mot og styrke til å jobbe videre med denne saken, sier Utsi.

Siste fra Troms og Finnmark