Miljøforkjemper beskyldes for forsøpling

Beboerne i den lille bygda Klubbukt er sinte og frustrerte over forsøplingen i bygda. De har nå startet en underskriftskampanje for å få fjernet det.

Liv Britt Ingilæ og Knut Oskarsen

MØKKLEI SØPPEL: Liv Britt Ingilæ og Knut Oskarsen har hittil samlet rundt 30 underskrifter mot forsøplingen og hensettingen av vrak og gods, i havneområdet i Klubbukt i Kvalsund.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Et forlatt båtvrak i fjæra, og ytterligere et båtvrak ligger i sjøen like under flomålet.

Dette er bare noen av etterlatenskapene som innbyggerne i Klubbukt i Kvalsund i Vest-Finnmark irriterer seg over.

Bygdefolket har nå satt i gang en underskriftskampanje mot rotet.

– Vi hører hva resten av bygda forteller. Dette er utrivelig rett og slett, sier Knut Oskarsen.

Så langt har det nå gått, at bygdefolket har forenet seg i protest.

Bilvrak i Klubbukt i Kvalsund

HAVN ER BLITT BILPARK: Bilvrak som er hensatt i havneområdet i Klubbukt i Kvalsund er til sjenanse.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Ikke mot fiskeriaktivitet

– Det er en samlet bygd som er mot dette rotet, sier Liv Britt Ingilæ.

Bygdebeboeren viser NRK rundt 30 underskrifter mot forsøplingen.

Ingilæ understreker at de som har skrevet under, ikke er imot fiskerne som benytter og besøker havneområdet.

– De er hjertelige velkommen. Men vi er imot det søppelet som er her, tillegger hun.

Se et knippe bilder her:

Båtvrak på bunn i Klubbukt
Foto: NRK

Miljøforkjemper beskyldes

Torulf Olsen

MOT DUMPING AV GRUVEAVFALL: Torulf Olsen er blant annet kjent for sitt engasjement i den sjøsamiske fangst- og fiskeriorganisasjonen «Bivdi», og for sin motstand mot gruveavfallsdumping i fjord og sjø.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Når det i tillegg er en miljøforkjemper som står bak dette, da blir man bra frustrert, sier en oppgitt Liv Britt Ingilæ.

Hun viser til Torulf Olsen. Han er en av de mest fremtredende motstanderne mot dumping av gruveavfall i Repparfjord, og eier de forlatte båtene og bilene i havneområdet.

Olsen har blant annet vært med på å starte facebookgruppa «Repparfjord – Nei til dumping i fjorden!!» (facebookinnlogging ikke påkrevd).

Olsen vil ikke la seg intervjue, men sier til NRK at eiendelene er lagret på privat eiendom, og at båtvrakene skal fjernes når han får tid.

Men Kvalsund kommune har allerede gitt streng ordre om opprydding.

Bøtelegging mulig

Gunnar Lillebo

VARSLER MULIGE TILTAK: Rådmann i Kvalsund kommune, Gunnar Lillebo.

Foto: Dan Robert Larsen

– Vi er klar over at det er forhold der som er til sjenanse og forstyrrelse for befolkningen. Vi har derfor gitt melding til vedkommende som er ansvarlig, med krav om opprydding, sier rådmann i Kvalsund Gunnar Lillebo.

– Hva skjer hvis dette ikke etterkommes?

– Vi har selvfølgelig virkemidler for det. Det kan være alt fra bøtelegging til rydding for egen regning, svarer Lillebo.

Men i Klubbukt er ikke forhåpningen så altfor stor.

– Dette blir nok liggende. Det fjernes aldri herfra, sier Knut Oskarsen frustrert.

Båtvrak på bunn i Klubbukt

SE TV-INNSLAG: Søppel og vrak til sjenanse for bygdefolk.