Miljødirektoratet vil stramme inn laksefisket

Strengere kvoter og null fiske i flere norske elver er blant tiltakene Miljødirektoratet foreslår som innstramming av laksefisket.

Laksefiske i elv

Miljødirektoratet vil totalforby laksefiske i flere lakseelver i landet.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– I flere elver er bestandsmålene ikke nådd. En hovedårsak er svært lavt innsig av laks de siste årene, opplyser seniorrådgiver Helge Axel Dyrendal i Miljødirektoratets til Nationen.

Den leie utviklingen er deler av bakgrunnen for at direktoratet fra 2016 vil stramme inn laksefisket i en lang rekke vassdrag i Norge.

I et høringsutkast til nye forskrifter for laksefisk, foreslår Miljødirektoratet å totalforby fiske etter laks i Bondhuselva i Kvinnherad i Hordaland, Silavassdraget i Lurøy i Nordland og Vetlefjordselvi i Balestrand Sogn og Fjordane.

– Klimaendringene gjør det spesielt viktig å opprettholde så tallrike bestander av villaks. Det gir større mulighet for å tilpasse seg nye livsvilkår, sier Dyrendal.

Dårlig fangst i Alta

Også i Altaelva, en av Norges beste lakseelver, ser det ut til å ha vært et begrenset innsig av laks. Som NRK omtalte tidligere i sommer har fisket i elva vært svært dårlig i år.

– Det har gått trått så langt. Det kan skyldes mange faktorer, som vær eller at det er mye sild i havet, sa daglig leder for Alta Laksefiskeri- og Interessentskap (ALI), Tor Erland Nilsen.

Tirsdag skrev Altaposten at fangstrapportene fra frifisket før St. Hans i år er halvert sammenlignet med i fjor.

Selv om flere elver kan bli stengt eller få restriksjoner, vil høringsforslaget også åpne seks tidligere stengte elver for laksefiske.