– Miljøtull om oljetankere

Klima- og miljødepartementet tøver om oljetankfarten langs Finnmarkskysten. Det mener direktør i Arctic Protection, Harald Karlstrøm.

Oljetanker Sarnesfjorden

MINDRE SKIPSTRAFIKK: Klima- og Miljøverndepartementet mener omlasting av råolje i Sør-Varanger fører til mindre skipstrafikk langs Finnmarkskysten.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Omlasting av russisk råolje i Finnmark, skaper nå kraftig strid på flere fronter. Selskapet Norterminal eid av Jacob Stolt-Nielsen, fikk i juli 2014 tillatelse til å starte omlasting av råolje i Bøkfjorden i Sør-Varanger.

Ifølge Kystverket dreier det seg om opptil 11 millioner tonn i året. Tillatelsen fra Klima- og miljødepartementet ble gitt fem uker etter at Miljødirektoratet opprettholdt svært strenge krav til oljevernberedskap.

Kravene til isfri fjord gjorde i realiteten oljeomlasting i den nasjonale laksefjorden, hvor det også er 11 utrydningstrua fuglearter, umulig.

(Artikkelen fortsetter under kartet).

– Bedre miljøløsning

I slutten av oktober starta de første oljeomlastingene – omlastinger som fram til da hadde pågått i Sarnesfjorden i Nordkapp.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde (H), mener at omlasting i Sør-Varanger er en bedre miljøløsning enn om råoljen pumpes fra skip til skip i Nordkapp.

– Det er fordi det er nærmere Russland. Selskapet ønska dette og det blir også mindre behov for transport med russiske tankskip langs Finnmarkskysten. Vi mener dette er en bedre miljøløsning enn å ha en betydelig skipstrafikk langs Finnmarkskysten, sier Lunde til NRK.

Arctic Protection hadde oljevernberedskapen på Sarnes – store oppdrag som de nå har mista. De er oppgitt over argumentasjonen fra Klima- og Miljødepartementet. Oljen som omlastes fra russiske tankere, fraktes videre ned til Europa med andre oljetankere langs den samme Finnmarkskysten.

Direktør Harald Karlstrøm peker på at transporten langs kysten skjer med liten risiko fordi tankerne går langt til havs.

– Vi stiller oss uforstående til påstanden fra departementet. Miljørisikoen er jo knytta til at oljetankerne kommer nært inn til land og at oljeomlastinga skjer nært land. Det er jo dette vi forbereder beredskapen for.

Karlstrøm mener departementet viser manglende forståelse for hva som foregår.

Kirsti Bergstø (SV) på Stortingets talerstol

KUN PENGER: Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø mener departementet kun tenker penger.

Foto: NRK

– Bør være ærlig

Også stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV), selv fra Øst-Finnmark, avviser miljødepartementets miljøargument.

– Her synes jeg regjeringa skal være ærlig og innrømme at de har valgt profitt foran miljø og faglige råd. Det er særlig rart at de hevder dette er en god miljøløsning fordi Miljødirektoratet er helt entydig på at dette er en dårlig miljøløsning.