Hopp til innhold

Høy militær aktivitet i nord foran storøvelse

Økende militær aktivitet i nordområdene, både fra russisk og Natos side. En serie marineøvelser er igangsatt av Russland, mens Nato forbereder ny storøvelse.

Den norske fregatten KNM Thor Heyerdahl med kurs nordover et sted på norskekysten i desember 2021. Skyggen på skroget fra er fra fregatten KNM Roald Amundsen som er på vei sydover etter deltakelse i flåteøvelsen FLOTEX.

Den norske fregatten KNM Thor Heyerdahl med kurs nordover et sted på norskekysten i desember 2021. Fregatten er en del av NATO-flåten som skal øve sammen under storøvelsen Cold Response 22 eller CORE 22, som er den offisielle militære forkortelsen. Skyggen på skroget er av fregatten KNM Roald Amundsen som er på vei sydover etter deltakelse i flåteøvelsen FLOTEX 21.

Foto: Frode N. Børfjord / NRK

Totalt er 140 russiske krigsskip og støtteskip kalt ut på øvelser i havområdene som grenser til Russland. Tirsdag fotograferte et norsk overvåkningsfly fra 333. skvadronen en gruppe på fem russiske marinefartøy langs norskekysten i farvannet nord for Finnmark.

– Vi er godt kjent med den russiske militære aktiviteten i havet nord av Finnmark, sier pressetalsmann oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

– Denne gruppen med rmiltiære russiske skip har nå løst seg opp, sier Moen. Forsvaret har god oversikt, og de russiske fartøyene er godt utenfor Norges maritime grenser. Det russiske tankskipet «Vyazma», som seilte sammen med gruppen, var natt til lørdag på vei sydover på høyde med Namsos, men utenfor norsk territorialfarvann.

Han understreker at øvelsesaktiviteten fra russisk side er varslet på vanlig måte.

– Det er trygt og forutsigbart, og vi monitorerer den russiske militære aktiviteten med de metoder vi har.

En russisk fartøy, Viseadmiral Kulakov, i Udaloy-klassen fotografert fra et norsk P-3C Orion fly fra 333 skvadronen 25 januar 2022

Et russisk fartøy, Viseadmiral Kulakov, i Udaloy-klassen fotografert fra et norsk P-3C Orion fly fra 333 skvadronen 25 januar 2022

Foto: 333 skvadron / Forsvaret / 333 skvadron / Forsvaret

Samtidig som det pågår russiske øvelser, er forberedelsene til Natos storøvelse CORE 22 i gang flere steder.

– Øvelse CORE 22 vil være den mest omfattende øvelsen i Forsvaret i 2022. Øvelsen vil ha et tungt sjømilitært fotavtrykk med et bredt bidrag av ulike sjømilitære kapasiteter fra flere allierte nasjoner, sier kommandørkaptein Torill Herland, kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret.

Fregatten KNM «Thor Heyerdahl» er blant de norske fartøyene som skal delta i øvelsen.

Irsk motstand mot russisk øvelse

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet vil de russiske militærøvelsene som nå foregår dekke alle havområder som grenser til russisk territorium, samt viktige områder av Verdenshavet. Det bekrefter departementet i en pressemelding. Her nevnes også at det nylig har vært samøvelser mellom russisk, iransk og kinesisk marine.

En planlagt russisk øvelse utenfor Irland i februar har opprørt enkelte irske fiskere.

Ifølge BBC planlegger en gruppe irske fiskere å på en fredelig måte prøve å sette hindringer i veien for den planlagte øvelsen. Den russiske ambassadøren til Irland har svart at det kontroversielle ved øvelsen er sterkt overdrevet.

– Den planlagte russiske flåteøvelsen var ikke på noen måte en trussel mot Irland eller noen andre, og var ikke ment å skade, sa ambassadør Yuri Filatov på en pressekonferanse i Dublin.

Et russisk Missile Cruiser The Marshall Ustinov i Slava-klassen fotografert fra et norsk P-3C Orion fly fra 333 skvadronen 25 januar 2022

En russisk Missile Cruiser. Marshall Ustinov i Slava-klassen fotografert fra et norsk P-3C Orion fly fra 333 skvadronen 25 januar 2022

Foto: 333 skvadron / Forsvaret / 333 skvadron / Forsvaret

Cold Respons størst

NATO-øvelsen Cold Response, forkortet til CORE 22, skal skje i nord i mars og april. Forberedelsene til øvelsen kom i gang allerede på slutten av fjoråret.

Det blir den største Nato-øvelsen siden øvelsene under den kalde krigen tok slutt på 80-tallet.

– En normal Cold Response øvelse hadde tidligere 15.000–18.000 mannskaper involvert. Øvelsen nå vil har 30.000 til 35.000 mannskaper involvert. Da er også de som er til sjøs, i lufta og de som forbereder øvelsen på hjemmebasene inkludert. sier oberstløytnant Ivar Moen.

Fra Forsvarets operative hovedkvarter meldes det at CORE 22 vil foregå i hovedsak i Nordland og Troms, og i havet utenfor.

– Det vil være begrenset øvingsaktivitet i Finnmark, opplyser Moen.

Han bekrefter at forberedelsene til storøvelsen vil gi økt militær aktivitet flere steder allerede nå, men altså ikke i større grad i Finnmark.

To hangarskipsgrupper kommer

Det britiske hangarskipet «HMS Prince of Wales» leder Natos High Readiness Force og vil delta i øvelsen sammen med sine støtteskip,

KNM Fridtjof Nansen og USS Harry S. Truman Carrier Strike Group passerte tirsdag 14. desember gjennom Gibraltarstredet til Middelhavet, og starter med det en planlagt utplassering i den amerikanske sjetteflåte sitt operasjonsområde.

KNM Fridtjof Nansen og USS Harry S. Truman Carrier Strike Group passerte tirsdag 14. desember gjennom Gibraltarstredet til Middelhavet, og starter med det en planlagt utplassering i den amerikanske sjetteflåte sitt operasjonsområde.

Foto: Marius Vågenes Villanger / Forsvaret

Det samme vil det amerikanske hangarskipet USS «Harry Truman». Her er allerede den norske fregatten KNM Fritjof Nansen et av støttefartøyene til Hangarskipet.

USS «Harry Truman» har med 5–6 eskortefartøyer, KNM «Fritjof Nansen» er et av disse, og har som oppgave å blant annet beskytte hangarskipet mot luft-, overflate- og undervannstrusler.

Den forrige militærøvelsen med Nato-styrker i nordområdene var FLOTEX 21 i november og desember. Der deltok blant annet fregattene KNM «Roald Amundsen», KNM «Roald Amundsen» og en rekke andre norske og allierte fartøyer sammen med kystjegerkommandoen, minedykkerkommandoen og marinens logistikkommando. I tillegg til Luftforsvarets fly og helikopter.

Øvelsen CORE 22 er betydelig større.

– For fregattene vil øvelsen CORE 22 være en meget god treningsarena for å øve ferdigheter innen både luft-, overflate- og undervannskrigføring. I tillegg vil øvelsen gi trening i effektivt samvirke med F-35 og allierte marinefartøyer, sier skvadronsjefen for alle de norske fregattene, kommandør Frode Røte til NRK.

Skipssjef på KNM Roald Amundsen kommandørkaptien Lars Larsson.

Skipssjef på KNM Roald Amundsen, kommandørkaptein Lars Larsson. NRK var med på slutten av FLOTEX 21 i nord og seilasen til hjemmehavn i Bergen. Både skipssjefen og offiserene om bord var fornøyd med fartøy og mannskapets innsats under FLOTEX 21.

Foto: Frode N. Børfjord / NRK