Hopp til innhold

Hells Angels-sjefen dømt til over åtte år i fengsel

Fem av de åtte mennene som var tiltalt i den såkalte Hells Angels-saken fikk mildere straff etter at saken var ferdig i lagmannsretten. Men statsadvokat Hugo Henstein er fornøyd.

Ove Jørgensen Høyland

Ove Jørgensen Høyland blir sett på som en av lederskikkelsene i Hells Angels. I tingretten ble han dømt til ni år i fengsel for planlegging og medvirkning i narkotikadistribusjon. Hålogaland lagmannsrett har dømt han til åtte år og seks måneder i fengsel.

Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

I juni ble åtte personer med tilknytning til motorsykkelklubben Hells Angels dømt i Nord-Troms tingrett for distribusjon av hasj og amfetamin fra Oslo til Nord-Norge.

Alle de åtte valgte å anke saken videre til Hålogaland lagmannsrett.

Lagmannsretten har kjent syv av de åtte involverte skyldig. Torsdag ble straffeutmålingen forkynt for de dømte i saken.

Fem av åtte fikk mildere straff

To av de dømte fikk skjerpet straff, deriblant en av de to hovedmennene.

Fire av de dømte fikk mildere dom, deriblant Ove Jørgensen Høyland som ble dømt til ni år i fengsel av tingretten, men fikk åtte år og seks måneder i lagmansretten.

Én av de dømte fikk samme dom som i tingretten.

Den siste av de involverte anket straffeutmålingen, mens påtalemyndigheten anket at han ikke ble dømt for mafiaparagrafen. Juryen i lagmansretten tok ikke påtalemyndighetens anke ti følge, så dommen fra tingretten blir stående.

Fornøyd

– Jeg er fornøyd med at lagmannsretten har vurdert bevisene så godt som på samme måte som aktoratet. Det er bare på små områder at vurderingene er forskjellige, sier statsadvokat Hugo Henstein.

Han sier at dommen i hovedsak er i tråd med påstandene.

– Nå sender vi saken over til Riksadvokaten som skal vurdere om det eventuelt er grunnlag for anke, sier Henstein.

Se oversikten over straffene til høyre i saken.

Overvåkingsbilde

Aktoratet hevder at dette bildet fra et overvåkningskamera i Nordkjosbotn viser deler av en overlevering av et parti narkotika.

Foto: Overvåkingskamera

Spesiell dom

Da dommen mot de åtte mennene fra tingretten lå klar ble den betegnet som en milepæl.

Flere av de involverte ble i tingretten dømt for den såkalte mafia-paragrafen (Straffelovens paragraf 60 a).

– Denne straffebestemmelsen er først og fremst et redskap for å kunne straffe bakmenn, framholdte aktor, statsadvokat Torstein Lindquister i sin prosedyre der han ba om mellom sju og elleve års fengsel for de seks tiltalte da saken var oppe i tingretten.

Aktoratet

Aktor Hugo Henstein (til venstre) og Torstein Lindquister stilte på motsatt side av de åtte mennene med tilknytning til Hells Angels.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Endrer ingenting

Forsvareren til Ove Jørgensen Høyland, advokat Espen Henrik Johansen konstaterer at hans klient har fått mildere straff i lagmannsretten.

– Men det forandrer ikke det han har hevdet hele tiden, nemlig at han er uskyldig og vil fortsette å kjempe for å bli renvasket. Utover det må vi lese dommen, sier Johansen til NRK.