Mesteparten av Nord-Norges amfetamin kommer herfra

Større mengder amfetamin enn tidligere kommer direkte til Tromsø, for videresalg i hele landsdelen. I disse dager står fem personer tiltalt for innføring av 87 kilo av det sterke narkotiske stoffet.

Nordlyset over Tromsø

AMFETAMINBY: De som kjenner narkotikamiljøet kaller Tromsø en amfetaminby. Politiet har registrert amfetaminbruk hos barn ned i 13 års alderen.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

– Amfetaminproblematikken i Tromsø har dessverre lange tradisjoner. Det har vært en betydelig utfordring i mange år. Utviklingen de siste årene er at vi har både flere og større beslag, sier Ståle Luther, fungerende leder for enhet for etterretning, forebygging og etterforskning ved politiet i Tromsø.

Ståle Luther, Troms politidistrikt

MYE: Ståle Luther har jobbet mange år med narkotikakriminalitet i Tromsø. Han sier at amfetamin har hatt en stor rolle i byens rusmiljø.

Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Mandag startet rettssaken mot fem personer tiltalt for å ha innført til sammen 87 kilo amfetamin til Tromsø, som en del av et narkotikanettverk.

De store mengdene amfetamin kom til byen fordelt på to parti, som skulle selges i Tromsø og resten av Nord-Norge. Politiet klarte å beslaglegge 66 kilo amfetamin. Resten ble solgt før politiet oppdaget narkotikanettverket.

– Det er vanskelig å si hvor stor innvirkning det beslaget hadde på markedet. Selvfølgelig har det noe å si når 70 kilo amfetamin forsvinner, men det kommer jo alltids andre aktører på banen, sier Luther.

Alf Krogseth er ansvarlig redaktør i gatemagasinet Virkelig. Få i Tromsø har like god kjennskap til gatenivået av Nord-Norges største by.

– Vi merket jo at det var litt tørke i markedet etter beslaget. Det kommer fort andre folk på banen, eller så kjøper folk andre ting, sier han.

Alf Krogseth

VANSKELIG Å STOPPE: Alf Krogseth, ansvarlig redaktør i gatemagasinet Virkelig, mener det er vanskelig å stoppe narkotikastrømmen til Tromsø. – Det er bare å se hvor lang grense og hvor lang kyst vi har, samtidig som du vet hvor mye penger det er i dette. De finner nok alltids en vei, sier han.

Foto: Petter Strøm / NRK

Sprer seg fra Tromsø

To undersøkelser sier at amfetamin er det mest vanlige illegale rusmiddelet blant rusmisbrukere i Norge. Rusmiddelanalyser i kloakkvann fra store europeiske byer tyder på at Oslo er blant byene der innbyggerne bruker mest amfetamin.

Men også Tromsø skiller seg ut.

Ifølge politiet fungerer Tromsø som en hub for amfetaminsalget i Nord-Norge.

– Tidligere kom stoffet til Tromsø via Oslo, men nå virker det som at Tromsø er den første destinasjonen for amfetamin som selges i landsdelen, sier Ståle Luther i politiet.

Han tror prisen kan være en av årsakene til utviklingen.

– Det er dyrere i Tromsø enn i Oslo. Men kundene kjøper likevel. Derfor blir det mer lukrativt å selge stoffet direkte fra Tromsø.

Vanskelig å stoppe

Antall amfetaminbeslag og mengde amfetamin som bli beslaglagt har holdt seg forholdsvis høyt i Norge de siste årene (se grafikk lenger ned). De 66 kiloene politiet tok i 2017 er tidenes største beslag i Nord-Norge.

– Arbeidet mot narkotika har ikke hatt den samme prioriteten som før. Satsingen på vold og overgrep mot barn har hatt betydning for dette. Samtidig tar vi like mye, om ikke mer, narkotika nå enn tidligere. Det sier seg selv hva utfallet kunne vært, dersom ressursene hadde tillatt det, sier Ståle Luther.

Tror du det er mulig å stoppe for eksempel flyten av amfetamin?

– Å stoppe dette er krevende. Men vi kan jobbe for å begrense utbredelsen. Da må vi fortsette å jobbe mot de organisert nettverkene som får stoffet inn i Norge. Samtidig må vi jobbe med holdningsskapende arbeid, blant annet mot ungdom og foreldre, sier Ståle Luther i politiet.

– Hvis det ikke rekrutteres nye kunder, vil markedet dø ut.

Ved utgangen av første kvartal i 2019 hadde politiet beslaglagt 102 kilo amfetamin.

Ved utgangen av første kvartal i 2019 hadde politiet gjort 2 294 amfetaminbeslag.