Hopp til innhold

Mest utsatt for partnervold

Samiske kvinner er mer utsatt for partnervold enn ikke-samisk kvinner. Det viser en studie fra UiT Norges arktiske universitet. 17,6 % av de samiske kvinnene rapporterte om én eller flere typer partnervold, mot rundt 11,8 % av ikke-samiske kvinner.