Uoppdagede olje- og gassfelter i Barentshavet og ved Jan Mayen

Oljedirektoratet bekrefter store gassressurser i Barentshavet sørøst og mye olje rundt Jan Mayen, noe som gir lyse utsikter for petroleumsindustrien i nord.

West Phoenix

Dette er riggen West Phoenix, som leter etter olje og gass på Norvarg.

Foto: Niclas Eliasson/Seadrill

Torsdag formiddag kom Oljedirektoratet med sin årlige ressursrapport. Den bekrefter antagelsene om mye olje rundt Jan Mayen og rundt 80 prosent gass i den sørøstlige delen av Barentshavet.

– Vi ser at det er stabil produksjon på både olje og gass. De feltene som er i drift og under utbygging vil bidra betydelig. Deretter kommer bidragene fra de to store og mange små funnene. Så får man en gradvis overgang til de uoppdagede feltene, sier direktør for prognoser og analyser Jan Bygdevoll i Oljedirektoratet.

Stor spenning

Ressursanslagene fra Oljedirektoratet blir imøtesett med stor spenning, fordi man gjennom lange analyser ser på hvor mye olje og gass vi har, og hvor mye vi kan forvente å finne i årene som kommer.

De to store oljefeltene Johan Sverdrup og Johan Castberg, står sammen med en rekke småfunn bak det som nå er nøktern optimisme fra Oljedirektoratet. Det fordi de forventer økt produksjon på norsk sokkel de neste årene.

Må kartlegges

De uoppdagede feltene er i praksis de store områdene i Barnetshavet som ennå ikke er kartlagt.

Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til tallene for felt som ennå ikke er skikkelig kartlagt. Kostnadsnivået har også skutt fart og vil bli enda høyere etterhvert som bransjen fester grep på funnene i Barentshavet.

Arvid Jensen

Styreleder Arvid Jensen i Petro Arctic tror leverandørindustrien i nord går lyse tider i møte med de antatte funnene i Barentshavet sørøst og ved Jan Mayen.

Foto: Allan Klo / NRK

Olje først, så gass

Direktoratet maner derfor til bedre utnyttelse av ressursene.

Det vil si at gassen må vente, så man får hentet ut oljen først. Dette vil gjelde for en rekke felt i Barentshavet.

– Det er jo feltene sine egenskaper som styrer dette sammen med utbyggingskonseptet og de valgene selskapene må gjøre, sier Bygdevoll.

Å la gassen vente mens man henter ut oljen er normalt, ifølge styreleder Arvid Jensen i Petro Arctic i Hammerfest. Det fordi man bruker gassen som trykkstøtte for å sikre seg oljen først. Gjør man det i motsatt rekkefølge kan det bli vanskelig å få hentet ut oljen.

Tror på mer gassutbygging

– Gjør man et stort gassfunn i Barentshavet så vil det sannsynligvis bli bygd ut, og forhåpentligvis klarer man å utnytte mye av den gassen som ligger i tilknytning til oljefunn, sier Arvid Jensen.

Dette gir et godt grunnlag for å utvikle den landbaserte industrien lokalt i hele Nord-Norge.

– Vi antar nå at leveransene fra nordnorsk næringsliv ligger på et nivå på rundt 5 milliarder kroner per år. Med de utsiktene vi ser i Barentshavet så antar vi at man bør kunne oppnå leveranser på rundt 10 milliarder kroner før 2020, spår Jensen.

Med de anslåtte funnene av gass i Barentshavet sørøst og olje rundt Jan Mayen, tror Jensen utsiktene er lyse i nord.

– Det er egentlig helt fantastisk og vi begynner å se at det gir effekt over store deler av landsdelen, sier Jensen.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen