Hopp til innhold

Mer vold mot de som jobber med rus- og psykisk syke

Ansatte i rus- og psykiatri-tjenesten har fått en tøffere arbeidshverdag. Nye rutiner og tall viser at det er mye vold og trusler innenfor dette arbeidsfeltet.

Mental helse, illustrasjonsfoto

Nye rutiner og tall viser at det er blitt mer vold og trusler innenfor rus - og psykiatri.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

I Hammerfest merker de en betydelig økning i aggressive rusbrukere. Og i Tromsø har de bare den siste måneden hatt fem alvorlige voldsepisoder som nå blir anmeldt til politiet. Så langt i år har de registrert 81 skademeldinger.

Syntetisk dop utløser mer vold

Enhetsleder i Tromsø, Trude Boldermo, forteller at nye rutiner og tall avdekker at det er mye vold og trusler innenfor dette arbeidsfeltet.

Ansatte er utsatt for utagerende adferd hele året, men tallene på vold og trusler har økt sammenlignet med i fjor, sier Boldermo.

Enhetslederen i Tromsø forteller at vold og trusler kan komme i perioder.

Det kan være at det er mye syntetisk dop i byen. Denne type dop utløser ofte blind vold, forteller Trude Boldermo.

Ansatte får tett oppfølging

Tromsø kommune bruker 117 årsverk innenfor rus- og psykiatritjenesten i dag, til sammen har de over 900 klienter. Dette er folk som kan ha et rusproblem, eller flere diagnoser og være svært syke. Arbeidsdagen kan være tøff.

I perioder kan det være rimelig tøft fordi vi jobber med folk som er svært syke, både i forhold til psykisk helse og i forhold til rus. Men vi følger opp de ansatte som er utsatt for dette, sier Boldermo.

Opplevde det mange frykter


Lasse Bakke er miljøterapaut i Tromsø kommune, og ansatt i rus- og psykiatritjenesten.
Han opplevde det mange frykter, det å bli overfalt på jobb. Gode kollegaer og et godt miljø med tett oppfølging, har gjort at Lasse Bakke kom seg gjennom denne hendelsen.

Vi står i en tøff arbeidshverdag. Det er veldig vanskelig å forutsi hva som kan skje, selv om vi prøver å forebygge så godt vi kan, forteller Bakke.

Da han ble slått ned, var han alene på hjemmebesøk. Flere på jobb sammen kan være en måte å trygge arbeidsdagen for de ansatte.

– Det er en trygghet å være flere, samtidig kan sånne angrep komme så brått på. Med tilrettelegging kan man forebygge noe, men ikke alt, mener Lasse Bakke.

Miljøterapauten kan ikke si noe om hvor lenge han klarer å stå i denne jobben, men på tross av en tøff hverdag trives han godt.

– Ja, jeg trives veldig godt og har gode kollegaer. Det vil være en vanskelig tid framover, men vi er en tøff gjeng som står på.

Per Gunnar Arnesen, enhetsleder i Hammerefst kommune.

Fra å ha en til to hendelser i året, så opplever vi vold nesten ukentlig nå i våres virksomhet, sier Arnesen.

Foto: NRK

Flere sykemeldte

Også i Hammerfest kommune har de ansatte i rus- og psykiatri fått en tøffere hverdag, sier enhetsleder Per Gunnar Arnesen.

– Fra å ha en til to hendelser i året, så opplever vi vold nesten ukentlig nå i våres virksomhet, sier Arnesen.

Enhetslederen i Hammerfest forteller at rusbildet i byen har forandret seg. Tidligere var det mer alkohol, mens nå er det tyngre stoffer inne i bildet. Det gjør at volden øker og hverdagen for de ansatte i rus- og psykiatritjenesten blir tøffere.

– Vi skal jo være hjelperne deres, selv om dem utagerer mot oss. Så vi opplever at folk blir sykemeldte på grunn av den problemstillingen, forteller Per Gunnar Arnesen.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med Gunnar Grindstein