Hopp til innhold

Mer utjevning av nettleien

Og det betyr billigere strøm for hvermannsen.

Kraftlinjer
Foto: Linda Bjørgan / NRK

Regjeringen foreslår at 60 millioner kroner bevilges til ordningen for utjevning av nettleie i 2009, en dobling av nivået fra 2008.

Dette vil også få betydning for strømkunder i Finnmark. Mer enn 4000 strømkunder i Finnmark vil bli omfattet av ordningen.

Det er viktig for regjeringen å redusere de geografiske forskjellene i nettleien, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

– Nå dobles bevilgningen, og rundt 30 000 flere sluttbrukere vil bli omfattet av ordningen i 2009. I tillegg øker støtten for kundene med den høyeste nettleien, sier statsråd Riis-Johansen.

Utjevningsordningen bidrar til en direkte reduksjon av nettleien for sluttbrukere i distribusjonsnettet i de områder av landet med høyest overføringskostnader.

Ordningen administreres av NVE og finansieres over statsbudsjettet. Den har lave administrasjonskostnader, og nettselskapenes insentiver til å være effektive reduseres lite som følge av ordningen.