Hopp til innhold

Mer utdanning kan redde soldatene på Vardøhus

Soldatene på Vardøhus festning kan få bli på festninga, dersom forsvaret får til god nok militær utdanning for dem.

Vardøhus festning

Soldattjenesten ved Vardøhus festning står i fare for å avvikles. Et mulig utdanningssamarbeid med Kirkenes kan redde den. Arkivbilde.

Turid Ramleth

Turid Ramleth

Foto: Arnstein Jensen/NRK

– Jeg understreker at det ikke er bestemt enda at soldatene skal bort. Vi jobber med saken og ser på løsninger der vi kanskje kan få til enda bedre utdanningssamarbeid med Kirkenes, slik at vi kan gi dem en utdanning som gjør at de er godkjent som HV-soldater, sier leder for forsvarets avdeling for kultur og tradisjon, John Einar Hynaas.

Han håper på samarbeid med Garnisonen i Sør-Varanger om utdanning av soldatene på Vardøhus festning.

– Klarer vi ikke det, så vil utfallet bli at soldatene tas ut, sier Hynaas.

Forsvaret har foreslått å fjerne soldatene, fordi de mener den militære utdanninga ved festninga ikke er bra nok.

Med det forsvinner 700 år med forsvarshistorie fra Vardø. Turid Ramleth er leder for festningens venner. Hun kan ikke slå seg til ro med utspillene fra Hynaas. Da må det i så fall satses svært hardt på utdanninga utdanningen, sier hun.

Uakseptabelt


– Etter det jeg forstår så har kommandanten på Vardøhus, Elisabeth Eikeland, inngått et samarbeid med GSV, og jeg vet at soldatene som er her gjennomgår fire øvelser på GSV i året. Det er nettopp for at de skal få en militær tjeneste. Hvis det er det som skal til, at de skal få en enda bedre militær tjeneste, så synes jeg man må gjøre noe med det, og ikke tenke tanken en gang på å fjerne soldatene, sier Ramleth.

Hun er tindrende klar på at soldatene ikke skal fjernes fra festningen.

–For oss er det uakseptabelt.