Mer penger til regional utvikling

Arbeiderpartiet vil i sitt alternative statsbudsjett gi fylkene mer penger for å drive regional utvikling. Partiet foreslår at fylkene skal få 200 millioner kroner mer for å drive nærings- og samfunnsutvikling i det alternative statsbudsjett som legges fram i neste uke. For Troms betyr det nesten 23,5 millioner kroner til regionale utviklingsmidler.