Mer penger til flyruter i nord

Det bevilges 726 millioner kroner til kjøp av flytransport i distriktene. – For mange i distrikts-Norge er flytilbudet nærmest å anse som kollektivtrafikk. Derfor kjøper Samferdselsdepartementet flyrutetjenester, hovedsakelig i Nord-Norge og på Vestlandet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.