Mer penger til barnevernet i Tromsø

Tromsø barnevern får over to millioner kroner fra fylkesmannen for å videreføre tre stillinger. Hensikten er å styrke det kommunale barnevernet. Fylkesmannen skriver at han forventer at det gir seg positive utslag blant annet når det gjelder oppfølging av hjelpetiltak og barn i fosterhjem. Et tilsyn i vår viste at barneverntjenesten i Tromsø kommune brøt barnevernloven i halvparten av de sakene fylkesmannen gjennomgikk.