Stadig flere nett-troll må i konfliktrådet

Konfliktrådet ser en klar økning i antall saker som handler om krenkelser på nett.

Netthets

Flere saker med krenkelser på nett havner i konfliktrådet.

Foto: Skjermdump

– De fleste saker der det er en konflikt, har ofte spor på sosiale medier. Vi ser en klar økning i antall saker som gjelder trusler, mobbing og trakkasering på nett, sier leder i konfliktrådet i Troms, Arna Beate Hansen.

På landsbasis dominerer voldssaker med 1600 saker. Den nest største sakskategorien er krenkelser, trusler og mobbing med 1076.

Konfliktrådet i Troms har i løpet av første halvdel av 2014 mottatt 93 saker.Det er vold, krenkelser og skadeverk som dominerer statistikken i fylket.

– Det trengs en bevisstgjøring

Lederen i Konfliktrådet i Troms forteller at sakene som gjelder krenkelser på nett, ofte løses lett i konfliktrådet.

– Mange synes det er svært enkelt å sitte hjemme bak tastaturet og skrive krenkende ting, men det blir raskt noe annet når de må møtes ansikt til ansikt. Derfor kan det ha en stor effekt å møtes i konfliktrådet, sier Arna Beate Hansen.

For å snu utviklingen, mener Hansen det er viktig å bevisstgjøre folk på konsekvensene av å krenke noen på nett.

– Det er svært viktig fremover å bevisstgjøre alle unge, som vokse, om konsekvensene av det. At det er en del ting som er straffbart, selv om det er på nett. Det påfører mange folk lidelser, og at det er vanskelig å fjerne, forteller hun.

Konfliktråd

Slik var sakene fordelt i prosent i 2012 i Norge. Nå er trusler/krenkelser på andre plass bak vold.

Foto: Skjermdump

– Undrer oss over nedgang

Nasjonalt har konfliktrådet hadd en genrell nedgang i antallet saker som havner hos dem. I 2013 var det 7256 saker mot 7920 året før.

Denne tendensen synes leder i konfliktrådet i Troms er merkelig.

– Vi stiller oss undrende til at det er en nedgang i antall saker. Vi vet at det er et stort potensial for saker som kunne egnet seg i konfliktrådet, sier Arna Beate Hansen.

I Troms har de mottatt 93 saker fordelt på 46 straffesaker og 47 sivilie saker. Det er en nedgang på 12 saker fra samme tid i fjor.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Turi Enoksen

Se ukens siste Nordnytt med Turi Enoksen