Mer kystvakt i nord

Regjeringen vil ha Kystvakta mer tilstede i nord. Nå økes budsjettet med 8,9 millioner kroner.

KV Andenes
Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

– Med denne økninga vil Kystvakta seile mer, og vi har lagt til grunn at den økte aktiviteten skal foregå i nord, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Hun forklarer at de økte ressursene vil bety 25 patruljedøgn for den ytre kystvakt, og en øknng på 95 patruljedøgn for indre kystvakt.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Foto: NRK

Styrker det operative

Forsvarsministeren forklarer at regjeringen ønsker å styrke den operative aktiviteten i Forsvaret ytterligere.

– Vi mener det vi nå gjør er å tilføre bevilgninger på noen av de områdene der det har vært avstand mellom forutsetningene og bevilgningene tidligere.

– Når regjeringen ønsker å styrke Kystvaktens virksomhet, legger vi opp til økt satsing på tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nord samt en målrettet, langsiktig og bærekraftig ressursforvaltning, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Beredskap

I regjeringens budsjettforslag ligger det og penger til å beholde Marinejegerkommandoen på nasjonal beredskap og mer trening til Heimevernet.

– Heimevernet har en helt sentral rolle i vår nasjonale beredskap og det er avgjørende at HV får øvd tilstrekkelig, sier Eriksen Søreide.