Mens politikerne krangler om regionreformen, får det store konsekvenser langs kysten

De trenger 1,8 milliarder kroner, men det har stått helt stille i planleggingen av nye fiskerihavnprosjekter det siste året. Det taper fiskerinæringen store summer på.

Sørøya, Sørvær

I fiskeribygda Sørvær i Hasvik kommune er det behov for mudring av havna. Uten en dypere havn kan en utbygging av fiskemottaket på land gå i vasken.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Mange fiskerisamfunn langs norskekysten er lite begeistret for at Stortinget i 2017 vedtok å flytte ansvaret for fiskerihavnene fra Kystverket til fylkeskommunene. Det innebærer at ansvaret flyttes fra staten og til de fremtidige nye regionene i Norge.

Men, i påvente av at de nye regionene skal tre i kraft, og kunne ta over dette ansvaret, har ikke Kystverket planlagt noen nye prosjekter etter 1. januar i år.

– Ved årsskiftet var prosjektporteføljen for kjente behov i Kystverkets region i Troms og Finnmark på 1,5 milliarder kroner, med et vedlikeholdsetterslep som antas å være på 300 millioner, sier daglig leder i Vest-Finnmark regionråd, Bente O. Husby.

Leder i Vest-Finnmark regionråd, Bente O. Husby, jobber for fiskerihavnene i Finnmark og Troms.

Daglig leder i Vest-Finnmark Regionråd, Bente O. Husby, mener at overføringen av fiskerihavnene fra Kystverket til regionene kan få store konsekvenser for både kommuner og næringslivet i nord.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

– Fiskere og fiskerisamfunn blir taperne

Et av fiskerisamfunnene der folk fortviler er Sørvær i Hasvik kommune i Finnmark. Der er det behov for mudring av sjøbunnen for å kunne ta imot dagens moderne fiskebåter.

– Fiskeindustrien på Sørvær kan ikke ta inn båter med en dybde på mer enn seks meter, sier Hasvik-ordfører Eva D. Husby (Ap).

Hun forklarer at det er behov for et dypere havnebasseng for å kunne ta imot også større båter.

– Vi er svært fortvilet over situasjonen, sier Husby.

Mudring av havna var planlagt, men som ble tatt ut av den nasjonale transportplanen, i påvente av at oppgavene skal overføres til regionene.

Noe som kan bety store tap for både fiskere, fiskemottak og kommunen.

Eva Husby smiler

Hasvik-ordfører Eva D. Husby er ikke begeistret for Stortingets vedtak om å overføre ansvaret for fiskerihavnene fra Kystverket til de folkevalgte regionene.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ingen nye prosjekter

Regiondirektør Jan Morten Hansen i Kystverket bekrefter at de har stanset planleggingen av nye prosjekter fra 1. januar i år, på grunn av at det er de nye regionene som nå skal ta over ansvaret for dette arbeidet.

Prosjekter som skal gjennomføres i år og til neste år har gjennomføres som planlagt. Blant dem er en ny molo i Mehamn, utdyping av havna i Båtsfjord og så skal Kystverket begynne arbeidet med Lillehavet i Breivikbotn i 2019.

– Så kommer det også noen vedlikeholdsprosjekter, men det blir det siste vi gjør, sier Hansen.

Jan Morten Hansen er regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark

Regiondirektør i Kystverket i Troms og Finnmark, Jan Morten Hansen, sier at de ikke har planlagt noen nye utbedringer av fiskerihavner i Troms og Finnmark siden 1.1.2018.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Må modernisere havnene

Jan Morten Hansen bekrefter det Hasvik-ordføreren sier, nemlig at båtene blir større, og de trenger en ny type skjerming og dybde i havna.

Men, i og med at det ikke blir satt i gang noen nye prosjekter nå, vil det altså ta lang tid før fiskerihavner langs hele norskekysten får de oppgraderingen de vil trenge.

– Fra en idé kommer til den er gjennomført tar det fire til seks år. Det er en omstendelig planleggingsprosess. Derfor har de nye regionene varslet at det vil bli et vakuum i fiskerihavnutviklingen i region, sier regiondirektøren i Kystverket.

Avhengig av penger

Hasvik-ordfører Eva Husby (Ap) frykter også at verdifull kunnskap kan gå tapt når det ikke lenger er Kystverket som skal ha ansvaret for fiskerihavnene.

– Jeg er bekymret for at det vil ta lang tid å bygge opp kompetansen som kystverket besitter langs hele kysten til fylkeskommunene.

Hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Geir Ove Bakken (Ap), deler ikke denne frykten, og har tvert imot stor tro på de skal få på plass den kompetansen de trenger for å drifte fiskerihavnene i de nye regionene.

– Men vi er også usikre på hva departementet og regjeringen gjør. Vi er avhengig av å få midler over statsbudsjettet. I dag er midlene til fiskerihavner skrumpet inn, sier Bakken.

Flere fiskerikommuner er kritiske til at ansvaret for fiskerihavnene flyttes ut av dette lokalet.

Kystverket vil fra 2020 ikke lenger ha ansvaret for fiskerihavnene. Det ansvaret skal flyttes til de folkvalgte regionene. Det er ikke alle like enige i.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK