Mens fugler pines til døde, har ikke Mattilsynet ressurser til å ta tak i situasjonen

Dyrevernere fortviler over at mange sjøfugler blir skadet av kroker og garn. Nå anklager de myndighetene for å ikke gripe inn, og Mattilsynet innrømmer at de ikke har gjort særlig.

Måke med fiskekrok i nebbet i Øst-Finnmark

Disse bildene tatt av Anders Faugstad Mæland i Øst-Finnmark, og viser hvordan kroker og garnrester ligger i naturen – og fugler som blir rammet.

Foto: Anders Faugstad Mæland

– Dette er et vedvarende problem vinter etter vinter. Vi har jobbet med å stoppe det, så da er det fortvilende å se at det fortsetter uten at noen tar ansvar for det.

Det sier Martin Eggen, naturvernkonsulent i Norsk Ornitologisk Forening. Han reagerer kraftig etter saken om at fugler pines til døde av fiskekroker og garnrester.

Spesielt reagerer han på at Mattilsynet ikke har gjort noe med saken etter flere møter.

– Det er helt uholdbart at det ikke har skjedd mye mer etter alle disse årene, sier Eggen.

– Hvis du har fått en krok i nebbet, er du dødsdømt. Da lider fuglene en sakte død.

Måke med linekrok i nebbet i Øst-Finnmark

Dette bildet, tatt av Anders Faugstad Mæland, viste NRK frem i går. Det viser en måke med en linekrok i nebbet – noe som kan føre til en sakte og pinefull død.

Foto: Anders Faugstad Mæland

Føler seg som en kasteball

Dødsfellene kommer fra fiskere som kaster brukte kroker på sjøen. Krokene har ofte rester av agn som lokker ender og måker til å spise dem.

I 2016 sjekket foreningen flere havner i Finnmark. Da fant de så mange døde og skadde fugler at de tok opp saken med Mattilsynet.

– Vi hadde en god runde med Mattilsynet vinteren 2017 uten egentlig å komme noen vei. Vi ble en kasteball i deres interne system. Selv om vi la fram en konkret plan for å komme dette til livs, kom vi aldri helt i mål, sier Eggen.

Nå mener han at Mattilsynet og Miljødirektoratet må snakke sammen og lage en tiltaksplan for situasjonen som preger flere steder langs kysten.

Martin Eggen fra NOF

Martin Eggen fra Norsk Ornitologisk Forening reagerer på at Mattilsynet og andre myndigheter ikke har tatt flere grep. Han mener de må komme på banen for å sørge for at det blir mindre forsøpling som dreper fugler.

Foto: Norsk Ornitologisk Forening

Mattilsynet: – Presset ressurssituasjon

NRK har forsøkt å få svar fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Finnmark, uten å lykkes.

Men fagrådgiver i Mattilsynet, Asle-Håvard Miklegard, innrømmer at de ikke har vært særlig aktive i akkurat denne saken.

– I en presset ressurssituasjon har vi dessverre ikke mulighet til å gå aktivt inn på alle de områdene vi skulle ønsket, sier han til NRK.

– Men vi er tydelige på at det å påføre dyr lidelser på denne måten, det er forbudt.

Mattilsynet kan gi pålegg til fiskebrukene hvis de oppdager ulovlig forsøpling under inspeksjon. Ellers er det kommunene som har ansvaret for å håndheve forurensningsloven.

Fugleguide Anders Mæland mener likevel det kunne vært enkelt å få en slutt på at fugler pines til døde av kroker og garnrester.

– Det er bare å la være å feie det rett over kaikanten, så er kilden stoppet. Det burde vært lett. Det er en ukultur som ikke burde være vanskelig å få stoppet. Så må det en opprensking til i havneområdene som selvfølgelig er mer omfattende, sier han.