Mener Widerøe bløffer om årsaken til rutekutt

Senterpartileder i Finnmark Tore Jan Gjerpe mener Widerøe bløffer når de sier at avgiftsøkninger er årsaken til rutekutt. Nå stiller Samferdselsdepartementet også spørsmål til selskapet.

widerøe
Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

Flyselskapet sier at de ved nyttår vil kutte 1600 kommersielle ruter, fordi staten øker deres flyplassavgifter med 24 prosent.

Senterpartileder i Finnmark Tore Jan Gjerpe er imot avgiften, men han mener likevel at den er forsvinnende liten i forhold til overskuddet til Widerøe.

– Jeg mener Widerøe her prøver å kjøre fram en sak for å prøve å sikre sitt store overskudd. Det har jeg ikke særlig sympati for, sier Senterpartilederen.

Rutekuttene vil berøre Kirkenes, Lakselv, Sørkjosen, Hammerfest, Tromsø, Stokmarknes, Bodø, Sandnessjøen, Brønnøysund og Kristiansund.

Rutene Kirkenes-Lakselv og Kirkenes-Sørkjosen stenges helt, mens de øvrige lufthavnene får færre avganger.

Mener Widerøe bløffer

Tore-Jan Gjerpe

Senterpartileder i Finnmark Tore Jan Gjerpe mener at Widerøe bløffer når de sier at avgiftsøkninger er årsaken til rutekutt.

Foto: senterpartiets pressefoto

Som EØS-motstander er Gjerpe imot avgiften, men han mener likevel at avgiften er forsvinnende liten i forhold til overskuddet til Widerøe.

– Departementet har innført et bunnfradrag på landingsavgiften for å kompensere dette, men det får vi bare lov til å ha midlertidig i 2013 og 2014. Det er viktig for oss å få fram at denne økningen totalt sett, når vi da tar med bunnfradraget, så blir det en økning kun på 7 millioner kroner og det er altså en sum som er minimal i forhold til det budsjettet som Widerøe har og ikke minst det overskuddet de opererer med, sier Gjerpe.

Økning i startavgifter

Samferdselsdepartementets vedtak gir 24 prosent økning i startavgiftene ved Avinors lufthavner fra 1. januar.

Avgiftsøkningene vil påføre Widerøe et tosifret millionbeløp i årlig tap på det kommersielle rutenettet, dersom mottiltak ikke treffes.

– Luftfarten har uvurderlig betydning for Distrikts-Norge. Derfor er det vanskelig å forstå at Samferdselsdepartementet på eget initiativ og uten tilslutning i høringsrunden, vedtar avgiftsøkninger som sender kostnadene til værs i distriktsluftfarten og med det svekker dens bærekraft, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Widerøe.

Departementet svarer Widerøe

– Det er vår klare oppfatning at Widerøe i for stor grad legger skylden for sine rutekutt på avgiftsendringen, det uttaler statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet i en pressemelding i dag.

Pollestad sier at avgiftene øker fordi man fjerner en gradvis overgangsordning.

Geir Pollestad

Samferdselsdepartementet stiller nå spørsmål ved om rutekuttet kun skyldes avgiftsendringen.

Foto: NRK

– Vi fjerner gradvis en overgangsordning som ble innført i 2011. Hensikten er å redusere konsekvenser av en EØS forordning om flysikringsavgifter som ville ramme selskap som Widerøe hardt. Det har hele tiden vært intensjonen at overgangsordningen skulle fjernes og vi har valgt en gradvis avvikling, sier statssekretæren videre i meldingen.

Departementet innkaller også Widerøe til et møte om saken.

– Widerøe syner bløffen

Påstandene om at sammenhengen mellom rutekutt og avgiftsøkning er en bløff blir avvist på det sterkeste av Widerøe.

– Det henger ikke på greip i det hele tatt. Reduksjonene i avgiften – som nå skal tas vekk – ble innført for halvannet år siden. Da økte tårnavgiften kraftig med nye EØS-regler. Det ville rammet Widerøe, og departementet kuttet derfor massivt i startavgiften for små fly, forteller kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien.

Han synes det er merkelig at det man for halvannet år siden mente var nødvendige reduksjoner, nå skal fjernes.

– Vi vil gjerne fly – men er det ikke lønnsomt så må vi legge ned ruter. Her kan vi fortsette med lønnsomhet bare vi får beholde avgiftsnivået som det er.

Når det gjelder påstanden om bløff – tar kommunikasjonsdirektøren den på strak arm.

– Widerøe syner bløffen. Hold avgiften nede så skal vi opprettholde ruter og flygingene det er snakk om å kutte, avlsutter Kongsteien.