Kan ikke ta imot småfly – har for liten kapasitet

Flytrafikken ved Hammerfest lufthavn har i sommer gått rett til himmels – stikk i strid med alle prognoser.

Flyplass Hammerfest

I tillegg til Widerøes avganger er det økt helikoptertrafikk ut i Barentshavet som gjør at flyplassen kapasiteten nå nesten er sprengt.

Foto: Jan Harald Tomassen

Nå mener lufthavnsjef Trond Langedahl det haster med en utvidelse - ellers vil utviklingen stagnere.

Lufthavnsjef Trond Langedal har derfor ikke tid til å vente på ny flyplass.

– Utviklingen ser vi nå, og er noe vi må møte i dag. Vi kan ikke vente eller ta ned utviklingen mens vi venter på ny flyplass, sier han.

I tillegg til Widerøes avganger er det økt helikoptertrafikk ut i Barentshavet som gjør at flyplassen kapasiteten nå nesten er sprengt.

Må ha større plass

Trond Langedahl

Lufthavnsjef Trond Langedahl.

Foto: Sergey Mikhalchik/Rød Tråd as

Så trangt er det at flyplassen har sendt ut varsel om at besøkende småfly er det ikke kapasitet til å ta imot.

– Vi ser på utviklingen og trafikkbildet. Vi må se på flere oppstillingsplasser, hangarfasiliteter og annen infrastruktur som kan ivareta den trafikken som nå kommer. Vi har også rutefly som trenger større oppstillingsplass for å ivareta sikkerhet, sier han.

Alle helikopter må også ha hangarfasiliteter under vintermånedene.

Ifølge Trond Langedal vil en del av utvidelsesarbeidene måtte komme i gang allerede i høst, men foreløpig er det ikke satt av noen konkrete bevilgninger.

– Det må investeres en del millioner for å ivareta dette. Det er enda plass på dagens lufthavn til å bygge ut i forhold til trafikken vi har i dag.

– Kommer en utvidelse

Flyplass

Utvidelsen skal skje paralellt med vurderingen av ny flyplass i Hammerfest.

Distriktssjef Per Lillemark i Avinor forsikrer at en utvidelse av dagens lufthavn vil skje selv om det er planer om e ny flyplass i Hammerfest.

– Vi prøver å samle alle behovsbeskrivelsene og presentasjonene vi har fått, slik at vi kan lage utbyggingspakker på dagens lufthavn som dekker slike behov, sier han.

– Hvor mye penger er det snakk om?

– Nei, det er for tidlig å si. Vi må først få opp trafikktallet og få bekreftet bestillingsbilde fra operatørene og så må vi sette oss ned og se hva en fornuftig utbyggingspakke vil være.

– Hvor lang tid tar dette?

– Det er prosjekteringstid og byggetid, sier han.

Til tross for at det jobbes med å realisere en ny flyplass på Grøtnes eller i Fuglenesdalen, så garanterer han at dagens lufthavn vil bli bygget ut.

– Det er uavhengig av hverandre. Dagens lufthavn må være tilpasset behovet brukerne har. Så jobbes det parallelt med de andre alternativene, sier han.