Mener tidligere ansatte i Barents Observer blir «forfulgt»

Nå vil opposisjonen i Finnmark at fylkesordføreren skal gripe inn overfor Barentssekretariatet.

Jo Inge Hesjevik

Leder av Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik, er ikke fornøyd med hvordan tidligere ansatte i Barents Observer blir behandlet.

Foto: Stian Strøm / NRK

En samlet opposisjon på Finnmark fylkesting er bekymret for utviklingen i Barentssekretariatet og håndteringen av Barents Observer.

Så bekymret er de, at de ber fylkesordfører Runar Sjåstad om å gripe inn:

– Vi ber Sjåstad gripe inn i forfølgelsen av de tidligere ansatte i Barents Observer som nå utgjør The Independent Barents Observer, slik at de kan fortsette sin viktige jobb med å belyse hendelser i barentsregionen fritt og uavhengig, heter det i en pressemelding som er signert Kurt Wikan (Sp), Bengt Rune Strifeldt (Frp), Trine Noodt (V), Arne Liaklev (MDG) og Jo Inge Hesjevik (H).

– Må instrueres

Barents Observer er eid av Barentssekretariatat som igjen er eid av de tre nordnorske fylkeskommunene. En lengre konflikt mellom Barents Observer og eierne om nettavisens redaksjonelle uavhengighet, endte denne høsten med at samtlige av de ansatte sa opp sine stillinger og en ny avis så dagens lys: The Independent Barents Observer.

Men Barentssekretariatet vil ikke godta at den nye avisen bruker de to siste ordene i dette navnet, og krever det endret. Nå kan saken ende i retten.

– Dette er prosess som er svært negativt for Barentssekretariatet og vil over tid pulverisere sekretariatets tillit, noe som ikke kan være i fylkeskommunens interesse, skriver opposisjonen.

Nå vil de at fylkesordføreren instruerer Barentssekretariatet til øyeblikkelig å stanse prosessen med å nekte den nye nettavisa å benytte det de kaller «sitt rettmessige navn», The independent Barents Observer.

Sjåstad forundres

Runar Sjåstad

Runar Sjåstad synes det er rart at oppfordringen fra opposisjonen kommer via media.

Foto: Stian Strøm / NRK

Runar Sjåstad, fylkesordføreren i Finnmark, forteller at han er forundret over at han blir bedt om å gripe inn av personer som har forfattet et skriv «på naborommet»:

– Vi har vært samlet i Lakselv i to dager på KS-møte uten at de har tatt dette opp med meg. Den eneste jeg har diskutert saken med er Kurt Wikan. Ingen av de andre har nevnt det i løpet av to dager. Når de nå velger å informere meg via media, er jeg litt usikker på hva de egentlig ber om, sier han.

– De ber om at du skal instruere Barentssekretariatet. Kommer du til å gjøre noen grep?

– Jeg kommer til å gjøre rede for hva de egentlig ønsker at jeg skal gjøre. Dette er jeg usikker på, men å instruere et styre synes jeg ville vært veldig alvorlig, sier Sjåstad.

Opposisjonen vil nå ved første anledning be Finnmark fylkeskommunes kontrollutvalg om å granske prosessen i Barentssekretariatet og be kontrollutvalget foreta en full gransking av Barentssekretariatet og styrets handlinger.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra styreleder Stig Olsen i Barentssekretarietet.

Konflikt om Barents Observer

Opposisjonen på fylkestinget i Finnmark vil at fylkesordføreren skal gripe inn overfor Barentssekretariatet. Fra venstre: Arne Liaklev (MDG), Kurt Wikan (SP), Bengt Rune Strifeldt (FrP), Trine Noodt (V) og Jo Inge Hesjevik (H). Rut Olsen (KP) var ikke tilstede når bildet ble tatt.

Foto: Tor Kjetil Kristoffersen.