Hopp til innhold

Mener Sydvaranger gruve har blitt forsømt

Bruddet i Bjørnevatn er i ferd med å gå tomt for jernmalm, melder Direktoratet for mineralforvaltning. Nå vurderer gruveselskapet å gå under jorda.

Bjørnevatn gruver

I et brev fra Direktoratet for mineralforvaltning heter det at «Bjørnevannsbruddet er preget av at [Sydvaranger gruve] ikke har fulgt den bergfaglig, logiske rekkefølgen i driftsplanen fra 2010». Gruveselskapet får blant annet kritikk for manglende gråbergbryting.

Foto: Atle Markeng / NRK

– Det ser ikke ut som om man kan drive så veldig mye lenger i Bjørnevatn-bruddet, sier Alf Viktor Larsen, senioringeniør i Direktoratet for mineralforvaltning.

Situasjonen for Sydvaranger gruve er svært vanskelig, og bedriften har nå kun kapital til å fortsette driften fram til oktober.

Alf Viktor Larsen

Alf Viktor Larsen, senioringeniør i Direktoratet for mineralforvaltning.

Foto: Privat

På randen av konkurs, men med ståltro på fremtida

Sydvaranger gruve reddet frem til høsten

Direktoratet for mineralforvaltning melder at gruveselskapet over flere år har forsømt å utvide dagbruddet i Bjørnevatn ved å bryte såkalt gråberg, noe som fører til at tilgangen på malm i dette bruddet er i ferd med å ta slutt.

– Man må fjerne en viss mengde gråberg for å avdekke tilgang til jernmalm for framtida. Når man havner på bakfoten der så vanskeliggjør det videre drift i det aktuelle området, forklarer Larsen.

Dyrt å utvide

Dagbrudd-gruver er formet som en trakt ned i fjellet, der man har tatt ut malm fra det øverste til det nederste nivået. Når bunn-nivået er tømt må man utvide bruddet ved å fjerne stein, eller gråberg, helt fra toppen av. Hvis ikke vil bruddet gå tomt.

Og det er dette som er i ferd med å skje i Bjørnevatn, melder Direktoratet, som har ansvar for forvaltning og utnyttelse av mineralske ressurser i Norge.

Årsaken til at gruver kan havne i denne typen situasjoner kan være et økonomisk spørsmål, mener Larsen.

Ingard Marjavara i Sydvaranger gruve

Ingard Marjavara inspiserer jernmalmkonsentrat fra Sydvaranger gruve.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– I et stramt marked må man gjøre en prioritering og det kan være å utsette gråbergsbrytingen i påvente av bedre tider.

Underjordisk drift er en mulighet

Et annet alternativ er å starte opp underjordisk gruvedrift. Det er dette Sydvaranger gruve nå vurderer, viser meldingen til selskapet fra Direktoratet.

– Den generelle oppfatninger er at underjordsdrift er dyrere enn dagbruddsdrift, sier Larsen.

– Men hvis dagbruddsdrift innebærer at man må på seg store kostnader på grunn av manglende gråbergsbryting, så kan underjordsdrift likevel fremstå som økonomisk attraktivt.

Av brevet fra Direktoratet kommer det fram at de vil la Sydvaranger gruve begynne med underjordisk drift. Men ifølge selskapet er det for tidlig å si om de kommer til å gjøre dette.

– Vanskelig for nye eiere

Når det gjelder spørsmålet om gråbergbryting sier selskapets pressetalsmann, Harald Martinsen, at det ikke er uvanlig at planene for utvinning i gruver endres over tid.

Sydvaranger gruve har tidligere uttalt at de både ser etter nye investorer og mulige kjøpere. Men behovet for gråbergsbryting i Bjørnevatn vil kunne gjøre det vanskelig for eventuelle nye eiere å ta opp driften igjen, mener Larsen.

– Prinsipielt er det mulig for andre interessenter å gjenoppta ny drift. Men lett blir det ikke. I alle fall ikke med dagbruddsdrift, sier han.