Krangel om hvem som skal sørge for at sauene ikke blir påkjørt

I fjor ble flere av sauene til Ketil Larsen påkjørt. Gjerdet som skal holde dem unna veien er gammelt og utslitt. Statens vegvesen innrømmer at dette er en utfordring flere steder. De jobber nå for å finne en bedre løsning på problemet.

Sau påkjørt på E10

FLERE DØDE SAU: Dette er en av sauene som døde etter å ha blitt påkjørt på E10 i Tjeldsund. I 2019 mistet Ketil Larsen fem-seks sau på den måten.

Foto: Kjetil Larsen

– Når du blir oppringt av fremmede nummer tør du nesten ikke ta telefonen, for du vet ikke hva som har skjedd, sier sauebonde Ketil Larsen.

Han har nylig sluppet sauene ut av fjøset. Snart skal de flyttes på beite i skogen, like ved den sterkt trafikkerte E10 mellom Boltås og Lilleskånland i Tjeldsund kommune. Larsen gleder seg ikke.

– Det er stor fare for at sauene kommer seg ut på veien. Vi var mye plaget med det i fjor. Da hadde vi i alle fall fem-seks påkjørsler der sauen ble drept. Heldigvis hadde vi ingen personskader, men vi vet aldri når det vil skje, sier han.

Sauebonde Ketil Larsen

FRYKTER PERSONSKADER: Sauebonde Ketil Larsen frykter at sauene hans kan forårsake alvorlige personskader, dersom de forviller seg ut på E10.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Da Statens vegvesen la E10 gjennom beiteområdet for 30 år siden, ble det satt opp et gjerde for å hindre sauen fra å komme ut i veien. Vegvesenet betalte noen av bøndene i området en fast sum i året for å vedlikeholde gjerdet, men den avtalen ble avsluttet for noen år siden.

Bøndene og vegvesenet satte i gang arbeidet med å få på plass en ny avtale, uten resultater.

I dag er gjerdet i så dårlig forfatning at sauene kommer seg ut på veien. Politiet mener det er uheldig.

Falleferdig gjerde ved E10

FALLEFERDIG: Gjerdet langs E10 er svært slitt. Nå håper Ketil Larsen at noe kan bli gjort med det.

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Trafikkfarlig

– Det er trafikkfarlig å ha bufé på de hovedveiene. Vi frykter trafikkfarlige situasjoner. Men vi har ikke myndighet til å si hvem som skal reparere gjerder eller ikke, vi bare påpeker at dette er trafikkfarlig, sier Yngve Widding, trafikksikkerhetskoordinator i Troms politidistrikt.

Yngve Widding i Troms politidistrikt.

MYKE TRAFIKANTER: Yngve Widding, trafikksikkerhetskoordinator i Troms politidistrikt, understreker at ikke alle trafikanter tåler å kjøre å en sau. For eksempel motorsyklister.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Sauebonde Ketil Larsen mener det er Statens vegvesens ansvar å vedlikeholde gjerdet. Han får støtte av Birger Bull, leder i Troms Bonde- og småbrukerlag.

– Gjerder skal hindre dyr fra å bevege seg steder de ikke skal være. Det er grunneieren som skal holde gjerdene. I dette tilfellet er det vegvesenet som er grunneier, sier Bull.

Tore Lysberg, sjef for Drift og vedlikehold nord i Statens vegvesen, forteller at dette er en komplisert problemstilling.

Vil finne løsning

– Sauer i veibanen er en utfordring flere steder, og det er ulik praksis for hvordan dette har blitt løst, sier Lysberg.

Som hovedregel bygger og vedlikeholder vegvesenet bare gjerde hvis det ivaretar hensynet til vegen og de vegfarende. Gjerdet langs E10 i Tjeldsund ble etablert da vegen ble bygd for 30 år siden, og beitelaget fikk i flere år utbetalt et beløp for å vedlikeholde dette. Andre steder har praksisen vært annerledes, som for eksempel langs E8 der vegvesenet har sørget for vedlikehold.

Ifølge Veglovens paragraf 44 kan eier eller bruker av grunnen ved offentlig vei kreve at vegvesenet betaler for utgifter til å sette opp og vedlikeholde gjerder, dersom det er behov for det.

– Da den gamle avtalen i Tjeldsund opphørte, prøvde vi å få på plass en ny avtale, men den ble aldri ferdig, forklarer Lysberg.

Vegvesenet jobber nå for å komme frem til en enhetlig praksis, som kan ivareta både dyrevelferd og trafikksikkerheten på en best mulig måte.

– Vi ønsker å komme frem til en avtale, men det må skje i ordnede former, og vi må forholde oss til regelverket, sier Lysberg.