Mener snurrevadfartøy ødelegger fiskerik fjord

Fjordfiskerne i Breivikfjorden på Sørøya er forbannet på havfiskeflåten som fisker inne på fjorden.

Lofotfisket

Lofotfiske ombord på en snurrevadbåt i på havet utenfor Lofoten i 1991.

Foto: Holmberg, Bjørn-Owe / SCANPIX

Leder for Loppa og Hasvik kystfiskarlag Edvin Wallmann, reagerer sterkt på at et titalls store fartøy skal ha fisket helt inn til fjordmunningen.

– Jeg synes ikke noe om at den store flåten skal ligge der og ligge tefte på torsken som er kommet inn for å gyte, såvel som når den siger ut av fjorden, sier han.

Wallmann sier sjarkfiskerne er redde for at de store og effektive båtene skal ødelegge fjorden som gyteområde for torsken.

– Mer effektiv

I følge Wallmann er et av problemene med snurrevadflåten at den er så mye mer effektiv enn de mindre båtene som fisker inne på fjordene.

– De tar mye større fangst enn de mindre flåtene. En 50 fots snurrevadbåt tar i dag 10 tonn, og så kommer det en 150-foting og tar 50 tonn. Den store flåten er langt mer effektiv enn de mindre fartøyene – de kan ikke sammenlignes, sier Wallmann.

Wallmann sier Fjordfiskernemda har fått gjennomslag for at snurrevad er et aktivt redskap. Dermed må båter med den type redskap holde seg utenfor seksmilsgrensa.

– Gjør ikke noe galt

Men loven følges. Det mener leder av Fiskarlaget Nord, Sigvald Berntsen.

– I Breivikfjorden er det lagt ut et felt for snurrevad, og som har vært der i flere titalls år. Denne firkanten forholder snurrevadflåten seg til, og er innenfor. Vi gjør ikke noe galt, og forholder oss til de linjene som er der, og disse linjene er utenfor fjordlinjene.

Edvin Wallmann sier kystfiskarlaget nå vil jobbe for at disse reglene blir håndhevet.