Mener siste ord ikke er sagt i kampen om et selvstendig Finnmark

Leder i Tana Arbeiderparti mener frykt avgjorde, da styret i Finnmark Arbeiderparti sa ja til den nye fylkesavtalen mellom Finnmark og Troms.

Helga Pedersen

Leder i Tana Arbeiderparti, Helga Pedersen, er skuffet over at styret i fylkespartiet sier ja til avtalen mellom Troms og Finnmark.

Foto: Bård Wormdal

Helga Pedersen, nyvalgt leder i Tana Arbeiderparti, sier hun er skuffet over styrevedtaket i Finnmark Arbeiderparti. I helgen godtok styret den nye fylkesavtalen mellom Troms og Finnmark.

Hun mener begrunnelsen er basert på frykt for hva kommunalministeren kan finne på, hvis Finnmark sier nei til avtalen.

– Nå må kommunalministeren si hva det er hun har truet finnmarksdelegasjonen med. Hva slags signaler har hun gitt, siden mange nå er redde for et dårligere alternativ fra departementet, dersom man sier nei til avtalen, sier Pedersen.

Stortinget har bestemt at fylkene skal slås sammen

Før helgen signerte forhandlingsutvalgene for Finnmark og Troms den nye avtalen om sammenslåing av de to fylkene. Styret i Finnmark Arbeiderparti var derfor samlet for å gå gjennom avtalen.

– Finnmark Arbeiderparti er imot å slå sammen Troms og Finnmark. Men vi forholder oss til at stortingsflertallet i to omganger, har vedtatt at de to fylkene skal slås sammen, sier leder i Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen.

Olsen sier at styret har brukt god tid på å drøfte saken i løpet av helgen. Seks av ni styremedlemmer valgte til slutt å godkjenne avtalen, mens tre stemte imot.

– Vi drøftet grundig hva som vil skje om vi sier nei til avtalen, og vi falt til slutt på at vi ikke ville ta sjansen på å si nei. Vi som utgjør flertallet i styret, tror det er viktig å prøve å beholde det som kom fram i avtalen. Det er kanskje det beste vi kan få til. Nå må vi komme i gang med bygge de to fylkene til ett.

:

Ingalill Olsen og Tufjordbruket

Leder i Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen, mener styret må forholde seg til at stortingsflertallet har vedtatt fylkessammenslåing.

Foto: Foto/montasje: Tore Linnerud/Øyvind Bye Skille / NRK

Våget ikke å si nei til avtalen

I en pressemelding fra styret understreker de at partiet hele veien har vært imot sammenslåing av de to nordligste fylkene.

Likevel har styret nå gått inn for å godkjenne avtalen, framfor å sende den videre til departementet. I en pressemelding fra styret står det:

«Flertallet i styret i Finnmark Arbeiderparti anser den framforhandlede avtalen mellom Troms og Finnmark som det beste Finnmark kunne oppnå under de rådende forhold. Alternativet var nytt brudd i forhandlingene, med stor risiko for et dårligere resultat enn det som nå foreligger»

Mener siste ord ikke er sagt

Helga Pedersen er skuffet over vedtaket styret har kommet fram til. Hun mener likevel at siste ord ikke er sagt i denne saken.

– Jeg er ikke fornøyd med konklusjonen styre har kommet fram til. Om to uker er det årsmøte i Finnmark Arbeiderparti, og da er det mange som vil arbeide for at årsmøtet i partiet sier nei til den avtalen, sier Helga Pedersen.

.