Kirkeverge mener han ble presset av biskopen i Gelius-saken

Biskop Per Oskar Kjølaas beskyldes for å snakke usant i saken om ansettelse av Einar Gelius som sogneprest i Ibestad.

Frank Steinsvik

Kirkeverge i Ibestad, Frank Steinsland mener seg presset av biskop Per Oskar Kjølaas

Foto: Nils Mehren / NRK

Kirkeverge i Ibestad, Frank Steinsvik, sier han har fikk klare føringer fra biskopen om at søknaden fra Einar Gelius om å bli sogneprest i Ibestad i Sør-Troms, måtte holdes hemmelig.

Einar Gelius

Einar Gelius fikk avslag på sin søknad om å bli prest på Ibestad. Kirkevergen sier han fikk beskjed om å tie ihjel søknaden.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Også lederen av menighetsrådet hevder å ha fått beskjed fra bispedømmet om at søknaden skulle ties i hjel.

Skulle påvirke saksgangen

Frank Steinsvik reager sterkt på prosessen og mener tilsettingssaka har vært et skittent spill.

– Jeg ble bedt om å ikke dele dette med noen, heller ikke mitt eget styre. Det har jeg reagert sterkt på. Som kirkeverge er jeg tilsatt av Ibestad kirkelige fellesråd, det er der lojaliteten min er. Fikk også beskjed om at hvis dette kom ut, måtte jeg påvirke saksgangen slik at søknaden ikke fikk støtte, sier Steinsvik til NRK.

Bispedømmerådets begrunnelse for å avslå søknaden fra Gelius og lyse ut stillingen på nytt, var at han ikke har en profil som passet inn.

Per Oskar Kjølaas

Biskop Per Oskar Kjølaas, tilbakeviser beskyldningene fra kirkevergen

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Steinsvik oppfatter ikke bispedømmet som sannferdig i denne saken.

– Jeg oppfatter bispedømme som arrogant.

– Har gått etter læreboka

Biskop Per Oskar Kjølaas avviser beskyldningene som tull, men bekrefter at han har hadde en samtale med kirkevergen.

– Målet var ikke å påvirke menigheten til å si nei til Gelius, men å hindre at bispedømme brøt taushetsplikten. Gelius hadde i utgangspunktet bedt om at søknaden ikke skulle offentliggjøres. Hele prosessen rundt søknaden til Gelius har gått etter lærerboka, sier han til NRK.

.

Anne Marie Bakken

Leder av bispedømmerådet, Anne Marie Bakken, var enig i avgjørelsen om ikke å ansette Einar Gelius

Foto: Martin Mortensen / NRK

Leder av bispedømmerådet, Anne Marie Bakken, var enig med flertallet om at Gelius ikke burde ansettes. Ut over det vil hun ikke kommentere avgjørelsen.

– Hvilken kontakt biskopen har hatt med kirkevergen og menighetsrådene, har jeg ikke kjennskap til sier hun.