Mener rein skyr beiteområder rundt vindpark

Opprettelsen av vindparken i Finnmark har vært kjent for å være uten konflikt mellom kraftlag og reinbeitedistrikt.

Raggovidda vindkraftanlegg

Vindmøllene på Ragovidda ble satt opp for to år siden etter mange års forberedelser.

Foto: Aslak Ballari

Det er leder av reinbeitedistrikt 7, Frode Utsi som kommer med denne observasjonen til NRK.

At reinen skyr beiteområder der vindparken ved Berlevåg er synlig. Konsekvensen er at beiteområder mellom Sandfjord og Kjølnes er skadelidende.

– Vi merker at når det er overskyet, så går de inn i området. Når det er lavt skydekke og møllene ikke viseres oppe på fjellet. Men med en gang det blir klarvær og om våren, når møllene vises godt og man ser bevegelsene til vingene i parken, da unnviker reinen, sier han.

Raggovidda vindkraftanlegg

Frode Utsi, leder av reinbeitedistrikt 7, til høyre, var med på åpninga av vindparken i sin tid, og opprettelsen av vindparken har vært kjent for å være konfliktfri mellom kraftverk og reinbeitedistrikt. Her står han sammen med administrerende direktør i Varanger Kraft Kjell Eliassen.

Foto: Aslak Ballari

Ønsker ikke erstatning

Han sier at alt som gir bevegelse rømmer reinen unna av instinkt.

Reinbeitedistriktet har hele tiden hatt et godt samarbeid med Varanger Kraft, og vil ikke komme med krav om erstatning.

Leder Frode Utsi sier at han håper reinen etter hvert venner seg mer til vindmøllene på Raggovidda.

En liten tunnel og en enorm vindmølle!
Det kriblet merkbart i magen på sjåførene som i dag fraktet den aller første vindmølla til Raggovidda i Berlevåg.
Ni mil med tidenes bredeste, og lengste last.

Det er relativt store vinger som er plassert på møllene på Raggovidda.

Tviler ikke på

I dag fører vindkraftverket til større beitetrykk andre steder, som kan føre til større lokale konflikter.

Organisasjonssjef Morten B. Jørgensen i Varanger Kraft sier at de uheldige konsekvensene har vært ukjent.

– Det er en observasjon som han gjør og som nok stemmer. Han er en erfaren reindriftsutøver, og vi har ikke grunnlag for å si noe annet, sier han.

Laster kart, vennligst vent...