Hopp til innhold

Mener Nussir-saken er ei «saksbehandlingshengemyr»

Beslutningen om hvorvidt kobberforekomsten i Kvalsund blir gjenåpnet drar ytterlige ut i tid. Norsk Bergindustri reagerer kraftig på det de mener er saksbehandling preget av strafferunder.

Repparfjord

Repparfjord med de gamle gruveanleggene.

Foto: Allan Klo

Selskapet Nussir ASA har de ti siste årene har jobbet for å gjenåpne et nedlagt kobberfelt i Kvalsund kommune i Finnmark. Nussir-feltet er en av Norges største kobberforekomster.

Ifølge Norsk Bergindustri er mer enn 200 millioner kroner brukt på utredninger og studier.

– Nussir-saken er et godt eksempel på det Sametinget selv i andre sammenhenger har kalt en «saksbehandlingshengemyr», sier en sterkt kritisk generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter.

– Når de ikke får det som de vil, kjemper de på hvert eneste sted i prosessen. Jeg vet ikke hvor mange strafferunder en må gå i denne saken. Men det hele er i hvert fall lite forutsigbart. Strategien er uverdig, sier hun.

Les også: Har ventet på gruvedrift i 12 år

Elisabeth Gammelsæter

Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri mener Nussir-saken bærer preg av seigpining.

Foto: Norsk Bergindustri

– Timingen betyr alt

Både grunneier Finnmarkseiendommen, Kvalsund kommune og statlige myndigheter mener Nussir skal få sette i gang gruvevirksomheten. Men Sametinget og ett av to berørte reinbeitedistrikt er imot.

– Vi har full forståelse for at vi enkelte ganger må bøye oss for samiske interesser. Det vi reagerer på er seigpiningen i denne saken, sier Elisabeth Gammelsæter til NRK Finnmark.

– I næringslivet betyr jo timing alt. Ikke minst er dette viktig med tanke på kobberprisen. Ting haster i bergindustrien, i motsetning til i reindriftsnæringa, som i langt større grad har et evighetsperspektiv,

Det var High North News som først skrev om saken, basert på en kronikk Gammelsæter hadde på trykk i Dagens Næringsliv 30. desember.

Les også: Prøvesteinen dypt nede i fjellet

– Ikke noe merkelig

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) avviser fullstendig kritikken.

– Saksbehandlingen er laget av og vedtatt av sentrale myndigheter. Vi forholder oss til dem på en faglig og politisk måte, sier Muotka.

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka mener Sametinget har opptrådt helt etter boka i Nussir-saken.

Foto: NSR

– Faglig sett er vi forpliktet til å reise hensyn og perspektiv som hører til de ulike delene av saksbehandlingen. Ta for eksempel det med utslippstillatelsen. Den er helt naturlig å hensyn til. Dette er ikke noe merkelig i det hele tatt, sier Moutka.

Hun presiserer at Sametinget har holdt alle tidsfrister og besvart alle henvendelser de har fått. Men Moutka er ikke uventet motstander av gruveplanene.

– Dette er ikke snakk om en gjenåpning av en gruve. Det handler om nyetablering av en kobbergruve. Området gruven ligger i brukes av flere reinbeitedistrikter. Prosjektet vil få meget alvorlige konsekvenser for den samiske næringsutøvelsen i området, mener sametingsråden.

Skremmer vekk investorer?

Ifølge Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri er det Regjeringen i statsråd som til slutt avgjør saka.

– Selv om de skulle vedta at gruven kan bli gjenåpnet, kan «saksbehandlingshengemyra» ha virket negativt inn på potensielle investorer. Finansieringen her er jo svært vesentlig, mener Gammelsæter.