Hopp til innhold

Mener Norge selv kunne stoppet asylstrømmen

Norsk grenseinspektør står fram. Han hevder russerne i offisielle møter selv har foreslått en løsning, hvor Norge ville unngått asylstrømmen over grensa.

Ulf Gøran Mathisen

Grenseinspektør Ulf Gøran Mathisen ved grensekommissariatet frykter han kan miste jobben for det han nå står fram med.

Foto: Kaspar Fuglesang/NRK

Mathisen sier den store strømmen av mennesker over den norsk-russiske grensen overhodet ikke burde komme som en overraskelse for norske myndigheter.

– Det er ikke overraskende det som nå skjer på den norsk-russiske grensen. Russland har tatt dette opp for flere år siden fordi de hadde forutsett at dette kunne skje, og de har også gitt Norge et godt løsningsforslag, sier Mathisen.

Han risikerer å miste jobben fordi han går ut med det han vet, men velger å gjøre det fordi han mener offentligheten har rett til å vite at myndighetene ikke gjør jobben sin.

Visum

Ordlyden i brevet har vært slik siden lørdag 7. november, tidligere var det kun en anbefaling om at vedkommende søker visum til Norge. Grenseinspektøren mener russerne har sagt de kunne hindre folk i innreise hvis teksten i brevet var tydeligere.

Foto: Tarjei Abelsen

Enkel løsning

Løsningen grenseinspektøren skisserer er så enkel, at det fremstår som banalt.

Norge og Russland har siden 2012 foretatt en felles dokumentkontroll av mennesker som kommer uten visum til Schengen. Det innebærer at russisk grensevakt undersøker dokumentene til den som kommer, før man leverer dokumentene til den norske grensepolitiet for undersøkelse. Når politiet avdekker at vedkommende ikke har visum til Schengen, men har lovlig opphold i Russland – sender de ved et dokument der det står følgende:

"Ditt reisedokument (pass) inneholder ikke visum til Norge, og gir derfor ikke adgang til innreise eller opphold i Norge".

Ordlyden i brevet har vært slik siden lørdag 7. november, tidligere var det kun en anbefaling om at vedkommende søker visum til Norge.

Brevet gir ikke russisk grensevakt hjemmel til å holde personene igjen i Russland, og derfor kan de reise til Norge.

Men ifølge Ulf Mathisen har russerne sagt at de kan nekte folk innreise til Russland hvis teksten i brevet er tydeligere.

– De har sagt at hvis det står at vedkommende nektes inngang til Norge, vil de ha hjemmel til å nekte dem å reise ut. Noe annet vil være et brudd på grenseavtalen med Norge, sier Ulf Mathisen.

Flyktninger i Kirkenes

Godt over hundre flyktninger og migranter har kommet til Norge via grensestasjonen på Storskog i Finnmark hver dag de siste ukene.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Russland har fryktet dette

Det var russerne som i 2012 tok initiativ til at dette dokumentet skulle sendes med dokumentene til russisk side, for å gjøre det vanskeligere for folk å komme seg til Norge.

– Russerne hadde oppdaget at det var mangler i lovverket som regulerte dette, og de fryktet de ville bli et transittland for denne type trafikk til Norge, sier Mathisen.

Han mener det i media er skapt et svært feilaktig bilde av at Russland er problemet, hvor de blant annet beskyldes for å organisere asylstrømmen for å straffe Norge som Nato-land.

I virkeligheten fortjener Russland kred for å ha vært løsningsorientert, og funnet en løsning på problemet. Norge har det hele og fulle ansvaret for at løsningen ikke er iverksatt, sier Mathisen som siden han startet i jobben ved grensekommissariatet har hatt mer enn 150 møter med russiske myndigheter på ulike nivåer.

Ellen Katrine Hætta

Politimester i Øst-Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, utformet det originale brevet i 2012.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Benekter å vite dette

Politimester Ellen Katrine Hætta har utformet brevet som sendes med russisk grensevakt til de visumfri reisende på russisk side. Hun bekrefter at denne praksisen startet i 2012 etter avtale med russerne.

– Formålet med brevet har vært å informere om at de risikerer å bli utvist og sendt til hjemlandet om de kommer over, sier Hætta.

Den første versjonen av brevet ble erstattet med en ny lørdag 7. november ifølge Hætta. Hun har utformet brevet på oppdrag fra justisdepartementet, som også har godkjent ordlyden.

Men hun hevder hun ikke er kjent med hva russerne har foreslått i møtene.

Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg bekrefter at det sendes ved brev, og at de har snakket med russerne i forkant.

Foto: NRK

Har snakket med russerne

Statsminister Erna Solberg så først reportasjen om grenseinspektørens utspill på Dagsrevyen tirsdag.

– Det er vanskelig å ta stilling til over bordet når jeg nettopp har sett reportasjen. Men det er slik at vi har innført et brev som alle får og som legges inn i deres pass med beskjed om at har du ikke Schengen-visum, så har du ikke rett til å komme inn i Norge. Det er klart at vi har snakket med russerne om dette lenge og har vært tydelige på at vi ikke ønsker at de skal sende over folk som ikke har et schengen-visum.

Soleklart at han har rett

Jusprofessor Peter Ørebech mener det ikke er tvil om at grenseinspektør Ulf Mathisen har rett i sin fremstilling av saken.

– Folk som kommer via et trygt tredjeland hvor de har lovlig opphold har ikke krav på asyl i Norge, og kan avvises på grensen, sier Ørebech.

Peter Ørebech

Jusprofessor Peter Ørebech.

Han kviet seg for å gå ut med denne informasjonen, i fare for å bli stemplet som en kyniker.

– I Norge snakkes det jo mest om at alle disse stakkars menneskene har rett på asyl, og selv om lovverket er veldig tydelig vet jeg flere fagfolk er redd for å si det som det er, sier Ørebech.

Han ventet i det lengste med å gå ut med saken, men fredag var han lei av å vente på at noe skulle skje.

– Jeg er rystet over at norske myndigheter ikke har benyttet seg av denne muligheten tidligere, sier Ørebech.

– Ordlyden er drøftet med russerne

Justisdepartementet bekrefter at de i forbindelse med den kraftige økningen av asylankomster i høst har besluttet å meddele alle som står ved den russiske grensen at adkomst til norsk territorium krever gyldig visum.

Her er svaret NRK fikk per e-post fra Tonje Torsgard, kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet:

«Øst Finnmark politidistrikt utferdiget i 2012 et skriv som var myntet på tredjelandsborgere som ønsket seg over grensen til Norge ved Storskog. Spørsmål om bakgrunnen og bruken av dette skrivet den gang må besvares av politiet i Kirkenes.

I forbindelse med den kraftige økningen i ankomster nå i høst har det gjennom dialog mellom politimesteren, politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet blitt besluttet å meddele alle som står ved den russiske grensen at adkomst til norsk territorium krever gyldig visum. Det skrivet som er utferdiget i disse dager bygger på skrivet fra 2012. Det legges inn i dokumentene når disse er til vurdering på norsk side og bringes over til den enkelte når hun eller han får dokumentene tilbake på russisk side. Det er ikke en beskjed til russisk grensevakt.

Norske myndigheter instruerer ikke russiske myndigheter om tjenesteutøvelse på deres territorium. Men russisk grensevakt er gjentatte ganger gjort kjent med reglene i Norge om visumplikt, og at vi ikke ønsker personer uten visum sluppet over fra russisk side. Dette blir ikke respektert av russisk side i den grad som er ønskelig sett med norske øyne. Ordlyden i skrivet har vært tatt opp med russisk side før iverksettelsen.»