Mener læringen i grunnskolen er for konservativ og teoritung

I dag aksjonerte teater- og dramapedagoger i 70 klasserom landet over for å vise at dramaundervisning er viktig og bør være et eget fag.

Elever lærer drama i skolen.

SE VIDEO: Elever ved grunnskolen i Harstad lærer drama.

– Det er morsomt. Jeg lærer å prøve nye ting, sier Adriana Normann Svanstrøm, som er elev ved Harstad skole

På et loft på Harstad skole får elevene dramaundervisning. Det er ikke et fag i skolen i dag. For dårlig mener pedagogene som aksjonerte med dramatime på 70 skoler rundt om i landet i dag.

– Læringen som foregår i skolen i dag er for konservativ, stillesittende og teoritung, sier Rikke Gürgens Gjærum, professor i drama og teater ved HiOA og UiT campus Harstad.

Hun er blant initiativtakerne.

Rikke Gürgens Gjæru

FOR KONSERVATIV: Rikke Gürgens Gjærum mener dagens undervisning er for stillesittende og konservativ.

Foto: NRK

– Vi trenger en undervisning som er mer preget av kreativitet og aktive elever, der de er med å lærer med hele kroppen sin, sier hun.

Drama ikke nevnt

I dag ble det akjsonert på 70 skoler i landet for å gi dramafaget større plass i grunnskolen.

Drama vil stimulere kreativitet, gi mer motiverte elever og en estetisk dannelse, mener dramapedagogene.

Den 11. oktober skal stortingsmeldinga om fornyelse av grunnskolen behandles. Der er ikke drama nevnt som eget fag.

– Nå i dag er grunnskolen det eneste stedet på utdanningskartet hvor det ikke finnes drama og teater som metode, sier professoren.

Eget fag

Interesseorganisasjonen for dramapedagogene lanserte i dag en egen rapport som tar til orde for drama som eget fag i grunnskolen.

– Jeg synes rapporten de legger frem i dag der de lanserer muligheten for drama som eget fag, er spennende, sier Maria S. Fjellstad, varaordfører i Harstad (V).

– Men jeg synes diskusjonen om hvordan drama kan gi læringsutbytte også i andre fag, er vel så spennende, sier hun.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med Gunnar Grindstein