Mener journalsystemet var uferdig

Helsetilsynet i Finnmark gransker nå et dødsfall som kan ha årsakens av en svikt i det aktuelle journalsystemet.

Pasientjournal

JOURNAL: Myndighetene har fått inn flere henvendelser fra kommuner om at pasientopplysninger forsvinner. I Kirkenes følte legene at de fikk et uferdig produkt.

Foto: Aslak Ballari

Allmennlege i Kirkenes, Jostein Tørstad, mener det elektroniske pasientjournalsystemet de fikk var et uferdig produkt. Tørstad som også er leder for legeforeningen i Finnmark sier at de i to år har følt seg som prøvekaniner.

Helsetilsynet i Finnmark gransker nå et dødsfall som kan ha årsakens av en svikt i det aktuelle journalsystemet.

Når legekontoret bestilte dette, så trodde vi selvfølgelig at det var et ferdig produkt, sier Jostein Tørstad.

– Etter hvert oppdaget vi at vi satt midt i en utprøvingstid. Det dukket opp små og store feil og problemer, sier han.

Problemer

I omtrent to år har legekontoret i Kirkenes hatt problemer med det nye elektroniske pasientjournalsystemet. Notater som ble skrevet in, kunne ene dagen være borte for at neste ligge der.

En del problem er løst, forteller Tørstad, men ikke alle.

– Vi står igjen med et system som ikke er 100 prosent å stole på, sier han.

Uenig i kritikken

CGM Norge som har laget og solgt systemet til legekontor i hele landet, tilbakeviser kritikken.

– Det er ikke halvferdig. Det er Norges mest moderne journalsystem og blir i 2015 Norges største innen primærhelsetjenesten, sier nestleder i selskapet Peter Evans.

Lege Jostein Tørstad mener at helsedirektoratet burde ha sertifisert hvilke leverandører som legekontorene sku ha brukt, og at man på den måten hadde unngått alle disse problemene.

Men ifølge divisjonsdirektør i helsedirektoratet Svein Lie så er ikke det deres rolle.