Mener gruva roper ulv for å få slippe ut mer kjemikalier

​Sydvaranger Gruve roper ulv når de truer med avvikling hvis de ikke får øke utslippene av et kjemikalie, mener motstandere av utslippsøkningen.

Bernt Nilsen

SKEPTISK: Bernt Nilsen i Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden mener gruveselskapet kjører en gammel taktikk.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Motstandere av utslippsøkningen mener selskapet har brukt en lignende taktikk for få gjennomslag for andre omstridte krav.

Distriktssekretær Bjørn Johansen i LO Finnmark tror likevel selskapets bekymring for fremtiden nå er reell.

– I situasjonen bedriften er i nå og med de prisene det er i verdensmarkedet, så mener jeg det ikke er snakk om å bruke utsagnet «ulv, ulv» her, sier han.

Sydvaranger Gruve mener utfordringer de nå møter i fjellene de bryter i, gjør at gruvas fremtid avhenger av at de får øke kjemikalieutslippene sine.

Sydvaranger Gruve ved Bøkfjorden

Sydvaranger Gruve vil ikke uttale seg om utslippssøknaden mens den enda er til behandling hos Miljødirektoratet.

Foto: Arnestein Jensen / NRK

– Ikke noe nytt

Bernt Nilsen i Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden mener selskapet stadig truer med nedleggelse for å få gjennom viljen sin.

– Nei, det er tilfellet at de har erfaring fra å si «ulv, ulv» uansett hva det gjelder. Enten det har vært brakkerigger, turnuser eller utslipp i fjorden, har trusselen hele tiden vært at hvis vi ikke får gjøre det vi vil, blir det nedleggelse og arbeidsledighet, sier han.

I sakene Nilsen trekker fram har selskapet også fått gjennomslag for sitt syn.

Tror på selskapet

Men selv om trusselen om nedleggelse har kommet før, mener Bjørn Johansen myndighetene igjen bør høre på selskapet.

– Jeg har troverdigheten til ledelsen i bedriften om de reelle utfordringene bedriften står ovenfor. Dette er en liten gruve i den store sammenhengen, og skal vi trygge arbeidsplassene, så må vi øke produksjonen, sier han.

Sydvaranger Gruve vil ikke uttale seg om utslippssøknaden mens den enda er til behandling hos Miljødirektoratet.

Sydvaranger gruve kan nedlegges.

KROKEN PÅ DØRA: Lokalsamfunnet frykter selskapet ikke klarer seg. Foto: Arnstein Jensen.