Hopp til innhold

Mener E-tjenesten står i veien for tillitsforholdet til folk i Russland

Etterretningen opptrer på en måte som kan forhindre folk på hver side av den russiske grensen i nord å bygge tillit til hverandre, mener næringslivsleder i grensebyen Kirkenes. – Jeg er mer bekymret for den russiske etterretningens opptreden, sier forsvarssjefen.

Guro Brandshaug

TILLITSBRUDD: Guro Brandshaug sier at E-tjenesten kontakter både vanlige folk og næringsdrivende for å få informasjon om russiske forhold.

Foto: Karen Gjetrang / NRK

– Vi er avhengig av tillit for å klare å utføre vårt arbeid, sier Guro Brandshaug.

Hun er daglig leder av Orinor i Kirkenes og jobber med næringssamarbeid over grensa.

I grensebyen Kirkenes er et godt forhold til folk over grensa viktig for mange. Men i Kirkenes er også forsvarets etterretningstjeneste, kjent som E-tjenesten, betydelig til stede. Dette er noe folk er kjent med fra Den kalde krigen, og slik er det fortsatt. Også nå i tider med økte spenninger mellom Vesten og Russland.

– Det er noe som vi alle er kjent her i Kirkenes. Både vanlige folk og næringsdrivende har blitt kontaktet av E- tjenesten fordi de er interessert i de relasjonene vi har til våre naboer. De er interessert i kunnskapen vi har og det nettverket vi har, sier Brandshaug.

Det er vanskelig å skulle ha både et tett samarbeid med E-tjenesten og samtidig et tett samarbeid med naboene over grensa.

Brandshaug mener E-tjenesten må forstå at næringssamarbeidet bygger på tillit, og at den tilliten tar skade hvis næringslivsfolk skal bidra til etterretningen.

– Det oppleves som problematisk, fordi vi ønsker å jobbe tett i godt samarbeid med naboene våre, og da er vi avhengig av god tillit.

Russisk torghandel i Kirkenes

Russisk torghandel i Kirkenes, en by der kulturene møtes og mange ønsker gode relasjoner til folk i øst.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Mistenkeliggjøring

Guro Brandshaug understreker at E-tjenesten ikke framstår som aggressive. Når E-tjenesten tar kontakt opplever hun at det gjøres på en vennlig måte.

– Men når man velger å avstå fra å samarbeide med etterretningen, kan man bli utsatt for en mistenkeliggjøring, sier Brandshaug.

Hun opplever at E-tjenesten mangler både forståelse og kunnskap om hvorfor man sier nei.

– Det handler jo ikke om at vi ikke anerkjenner etterretningens betydning for vår egen sikkerhet. Det handler ikke om å ikke være gode nordmenn. Jeg mener E-tjenesten kanskje mangler en forståelse for vår del av jobben her med å skape et godt naboskap og lav spenning, sier Brandshaug.

Hun mener folk må slippe å bli mistenkt for at de ikke vi bidra til norsk sikkerhetsarbeid.

Den mistenkeliggjøringen er vond å bære med seg. Tvert imot så mener vi at vårt arbeid er med på å være veldig spenningsdempende. Det å bygge en gjensidig respekt og forståelse i en grenseregion er en viktig del av det å ha lav spenning og god sikkerhet.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier utfordringene Brandshaug tar opp er velkjent i grenseområder.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Forsvarssjefen: – Skal ikke være ubehagelig

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier han er enig med Brandshaug i at det er gode, norske borgere som bor i Kirkenes og grenseområdene til Russland.

– Det er det ingen tvil om. Samarbeidet i Barentsregionen er viktig fordi det demper spenningen, og det er i vår alles interesse å ha så lav spenning som mulig.

Kristoffersen sier utfordringene Brandshaug tar opp er velkjent i grenseområder der etterretningstjenester møtes. Men han vil ikke kommentere E-tjenestens metoder.

– Det kommer aldri til å skje. Kjernen i etterretning er jo å aldri avsløre metodene sine. Men jeg vil samtidig si at E-tjenesten skal følge norsk lov, sier han.

– Jeg må jo si at jeg er mer bekymret for den russiske etterretningstjenestens opptreden enn den norske, siden den norske er underlagt lover og regler, sier Kristoffersen.

Til at Guro Brandshaug mener det kan være ubehagelig å si nei til E-tjenesten, svarer Kristoffersen at ingen skal pålegges å jobbe for norsk etterretning.

– Det skal ikke være ubehagelig å si nei til å svare på spørsmål.

Guro Brandshaug fra Kirkenes Puckers sammen med spillerne fra Murmansk

Guro Brandshaug har spilt på det norske ishockeylandslaget, og hun har fortsatt å dyrke vennskap over grensa til Russland gjennom laget Kirkenes Puckers.

Foto: NRK

– Ikke naive

Guro Brandshaug vil ikke beskrive forholdet til E-tjenesten som anstrengt.

– De har en stor tilstedeværelse her i Sør-Varanger og det skal de ha. Vi anerkjenner deres aktivitet som har stor betydning for vår sikkerhet.

Brandshaug har inntrykk av at mange på norsk side oppfatter dem som naive i forholdet til Russland.

– Men jeg vil mene at vi tvert imot ikke er naive. Vi forholder oss til en veldig kompleks nabo, men med de forholdsreglene vi må ta.