Mener dårlig forhold til Russland stopper milliardinvesteringer i Kirkenes

Det dårlige forholdet mellom Russland og vesten får stor skyld for at noen av de største industriprosjektene i Kirkenes står på vent.

Jacob B. Stolt-Nielsen

Jacob B. Stolt-Nielsen sier flere faktorer nå gjør at store investeringer i Kirkenes er forsinka, men det dårlige forholdet til Russland får mest av skylda.

Foto: Ole-Tommy Pedersen/Finnmarken

Investorene Jacob B. Stolt-Nielsen og Felix Tschudi har begge ferdig regulerte tomter for havneutbygging i Kirkenes i Øst-Finnmark, men bygginga har latt vente på seg.

Norterminal har ingen kunder.

– Vi hadde nære samtaler om en oljeterminal med våre russiske kunder, men på grunn av den politiske situasjonen mellom vesten og Russland – og spesielt Norge og Russland, så ønsker de å gjøre alt selv, sier Jacob B. Stolt-Nielsen i Norterminal.

– Selv om dette vil koste dem en god del mer penger.

Vei- og industriutbygging på Tømmerneset i Sør-Varanger

Dette er Tømmerneset, området utenfor Kirkenes der det kan komme flere store industrietableringer de kommende årene. Kommunen vil ha hovedhavn i Leirpollen eller på Pulkneset. Kimek vil etablere seg på Pulkneset, Norterminal på Gamneset, mens Felix Tschudi vil bygge på Slambanken, mens Statens vegvesen vil ha Pulkneset. Til sammen er dette investeringer verdt over ti milliarder kroner for byen i Øst-Finnmark.

Foto: Ortofoto fra Kommunedelplan for Tømmernes / Norconsult

Kundene trekker seg

Planene til Norterminal om en oljeterminal på Gamneset i Sør-Varanger kommune ble presentert allerede i 2012, og da var planen å starte byggingen allerede i 2014.

Men fortsatt er investeringen, som er sagt å kunne koste opp til fire milliarder kroner, på vent.

Russlands største oljeselskap og oljeprodusent, LUKoil var tidligere kunde hos Norterminal, og ville til Kirkenes for oljeomlasting fra skip til skip.

Men nå er oljegiganten borte som kunde og Stolt-Nielsen har dermed ingen på kundelista.

– Det har vært store endringer

Audun Celius i Tschudi Kirkenes

Daglig leder i Tschudi Kirkenes, Audun Celius påpeker at mye har endret seg i forholdet til naboen i øst. Dette har gjort at de nå har prioritert andre prosjekter foreløpig.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Flere store industriprosjekter lar vente på seg i Sør-Varanger.

Rederen og investoren Felix Tschudi har investert i kommunen nettopp for å få tilgang til kaianlegg og områder som kan utvikles til terminal.

Opprinnelig var planen for Tschudi å starte på en utbygging i 2015, men nå er det lite aktuelt uten offentlig drahjelp. Forholdet til naboene i øst må bli bedre.

– Det vi ser som har skjedd siden 2014 er at hovedmarkedet nå er Russland, og der har det vært store endringer, sier daglig leder i Tschudi Kirkenes Audun Celius.

– I tillegg fikk vi en konkurs i Sydvaranger Gruve i 2015, hvor vi har overtatt eiendommene og boet, noe som har gjort våre forpliktelser og prioriteringer er blitt annerledes.

Slambanken skisse

Felix Tschudi ønsker å bygge ut den såkalte Slambanken, eller Leirpollen, sør for Kirkenes til et stort kai- og logistikkområde.

Foto: Sør-Varanger kommune

Trenger hjelp av staten

Nå jobber begge investorer for statlig drahjelp. Utenriksminister Børge Brende skal møte russiske toppolitikere i Arkhangelsk i slutten av mars.

Felix Tschudi i Kirkenes

Rederen og investoren Felix Tschudi har investert i kommunen nettopp for å få tilgang til kaianlegg og områder som kan utvikles til terminal. Planene har derimot blitt forskjøvet på grunn av den politiske situasjonen.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Stolt-Nielsen håper at nye samtaler mellom Norge og Russland fremover vil føre til en bedring i forholdet, også på forretningssiden.

– Forhåpentligvis vil de kommende samtalene få ting tilbake på sporet, så man igjen kan se etter løsninger som er best både for Russland og Norge, sier Jacob B. Stolt-Nielsen.

Han har fortsatt tro på at det blir oljeterminal, for ifølge han er olje- og gassaktiviteten i Russland fortsatt i vekst.

– Det fremtidige behovet øker, fordi produksjonen i Russland øker stadig vekk. Og vi nærmer oss forhåpentligvis gode funn i det østlige Barentshavet, så utsiktene er gode.